”Vart är Mellanöstern på väg: stabilitet eller splittring?”

Varför är vissa stater i Mellanöstern politiskt stabila medan andra utmärker sig genom övervåld, inbördes splittringar, folkliga protester samt inblandning i proxy-krig och mellanstatliga konflikter?

I vilken utsträckning kan historia (det ottomanska arvet och Frankrikes och Storbritanniens roll), klantillhörighet, religion, kultur och etnicitet förklara politiska processer i Mellanöstern? Vilken roll spelar Mellanösterns politiska ekonomi – ekonomiska system och distribution av välfärd – i detta sammanhang?  Vilka är de tänkbara framtidsutsikterna?

Med fokus på politisk ekonomi kommer denna exposé att överblicka den politiska utvecklingen i Mellanöstern med hänvisning till bl.a. Iran, Irak, Syrien, Libyen, Tunisien och Libanon, och inte minst det pågående kriget mellan Israel och Hamas. 

Khalid Khayati är universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han forskar inom migration, diaspora, transnationalism och gränsöverskridande relationer inom internationell politik. Han undervisar inom politisk teori och internationella relationer med särskild inriktning mot Mellanöstern och Nordafrika. Khayati är innehavare av en speciell examen i statsvetenskap/komparativ politik, inriktning Islam och Arabvärlden från Institut d’Études Politiques, Aix-en-Provence, Frankrike.

Tid:           torsdag 7 december, kl. 18.30 – 20.00.
Plats:       Stadsbiblioteket, Linköping.

       

Stormaktsrivalitet – ett hot mot världsordningen?

Världen ter sig nu i början av 2020-talet mindre hoppfull än i början på 1990-talet då allt var möjligt, då demokrati och mänskliga rättigheter stod i centrum och då det aldrig mer skulle bli krig. Rysslands angrepp på Ukraina har utmanat den regelstyrda ordningen i Europa och globalt, och på nytt är maktkampen mellan stormakter central. Det väcker frågor om stormaktsrivalitet både i relation till kriget och framtiden överhuvudtaget. Föredraget ställer frågor som dessa;

  • Vad gör en stat till en stormakt?

  • Hur förhåller sig stormakter till en regelstyrd ordning?

  • Vilka konsekvenser får stormaktsrivalitet för en regelstyrd ordning?

Ronnie Hjorth är professor i Statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och var tidigare verksam som universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har skrivit om internationell politisk teori och lett forskningsprojekt om transatlantiska relationer. Han är för närvarande verksam inom ett projekt om just stormaktsrivalitet.

Tid:           torsdag 16 november, kl. 18.30-20.00.
Plats:       Stadsbiblioteket, Linköping.

 

”Civilisationernas krig?”

Bert Sundström
SVT:s tidigare Utrikeskorrespondent i Ryssland.

Rysslands krig mot Ukraina började inte 24/2 2022. Det började exakt åtta år tidigare, i februari 2014. Att västvärlden bara reagerade med “svaga fördömanden och sanktioner” övertygade troligen Putin att han ostraffat skulle kunna erövra hela Ukraina och därmed gå till historien som grundaren av ett nytt storslaget ryskt imperium. Kanske Rysslands fullskaliga invasion kunde ha undvikits om “vi” hade gett Ukraina massivt stöd redan då?

Varför agerar Putin som han gör? Vad är den historiska bakgrunden? Är någon form av kompromiss möjlig för att skapa en hållbar och rättvis fred möjlig?


Föredraget hålls av Bert Sundström, långvarig medarbetare på SVT:s utrikesredaktion. Utrikeskorrespondent först i USA 1996 – 1999, sedan i Ryssland 2002 – 2005 då han blev utslängd, och så igen 2017 – 2023. Innan Bert började plugga journalistik på JMK i Stockholm 1989 var han engelsklärare i Buenos Aires.

 

Tid:           onsdag 18 oktober, kl. 18.30-20.00.
Plats:
      Katedralskolans aula, Platensgatan 20, Linköping.
I samarbete med:

Föredrag av två svenska ambassadörer om Kenya (19/9) & Brasilien (20/9). Samt om Sveriges relationer och affärer med Kenya respektive Brasilien.

”Brasilien i den nya geopolitiken – och Sveriges relationer och affärer med Brasilien.”

Föredrag av Karin Wallensteen, Sveriges ambassadör till Brasilien.

”Brazil is back” har blivit ledordet för den nyvalde president Lula oavsett om det handlar om internationella klimatfrågor eller konflikten i Ukraina. Men vad formar Brasiliens agenda på den globala arenan? Vad betyder samarbetena inom BRICS och FN för Brasilien? Och vilka är Brasiliens inrikespolitiska utmaningar? Karin Wallensteen, Sveriges ambassadör i Brasilien, beskriver politik och polarisering i Latinamerikas ekonomiskt och politiskt viktigaste land. Hon kommer också att tala om Sveriges förhållande till Brasilien – inklusive den roll Linköping har för relationen.

Kvällens avslutas med ett panelsamtal med Karin Wallensteen och Prof. Petter Krus,  Linköpings Universitet, företrädare från Saab, m.fl.
Moderator är Per Jansson, Utrikespolitiska föreningen.

Foto: Patricia Cordeiro.

Karin Wallensteen är en karriärdiplomat med 25 års erfarenhet av Regeringskansliet. Sedan förra året är hon Sveriges ambassadör till Brasilien. Mellan 2019 och 2022 var hon stats-sekreterare med ansvar för utrikes frågor och det säkerhets-politiska rådetåt statsministrarna Stefan Löfven respektive Magdalena Andersson. Hon har fr.a. arbetat med säkerhetspolitik på UD och har tidigare tjänstgjort i Etiopien och Brasilien. Under studietiden var hon aktiv i Utrikespolitiska föreningen såväl i Uppsala som senare i Göteborg.

 


Tid:
            Onsdag 20 september kl. 18.30-20.10.                (Fika serveras från 17.45.)
Plats:
        Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:’

Kenya – en afrikansk föregångare?

Lyssna till Sveriges ambassadör till Kenya, Caroline Vicini.
– Om Kenya 60 år efter självständigheten 1963. Och om Sveriges och Östergötlands samarbete med Kenya.

Efter ett fredligt, fritt och rättvist val i augusti 2023 så styrs Kenya av President William Ruto och alliansen Kenya Kwanza. Det är nu 60 år sedan Kenya blev självständigt 1963. Kenyas ekonomi har drabbats hårt av de globala geopolitiska spänningarna och dess konsekvenser: den kenyanska shillingen har fallit, inflation och räntor har stigit, matpriserna har gått upp. Rutos regering inlett en frenetisk reformaktivitet som syftar till att förbättra livet för gräsrötterna. Kommer Kenya övervinna oddsen och bli ett riktig afrikanskt föregångsland?  Och kan Sverige då öka samarbetet och handeln med Kenya?

Kvällens avslutas med ett samtal och frågestund med ambassadören och företrädare för Linköpings Universitet/Region Östergötland, Svensk-Östafrikanska Handelskammaren (SWEACC), PMU, m.fl. vilka har samarbete i Kenya.

Föredraget hålls av Caroline Vicini, Sveriges ambassadör till Kenya, Seychellerna och Komorerna. Hon är också Sveriges permanenta representant vid FN:s miljöprogram (UNEP) och vid UN Habitat. Ambassaden i Nairobi är Sveriges största bilaterala utlandsmyndighet.

Caroline är diplomat med över 30 års erfarenhet. Hon har tillbringat största delen av sin tjänstgöring utomlands, i så skilda länder som Frankrike, Algeriet och Afghanistan. Caroline har också tjänstgjort två gånger i Washington DC.  Under åren i Stockholm har hon varit biträdande chef för Enheten för europeisk säkerhetspolitik. Hon var också protokollchef under fem år och tog bland annat emot President Obama vid hans besök i Stockholm. Caroline är gift med Massimo Vicini och har två vuxna döttrar.

Tid:      Tisdag 19 september kl. 18.30 – 20.10.                             (Fika serveras från 17.45. )
Plats:   Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:

 

 

 

Är Ukrainas sak är vår? – Hur kan vi bidra?

Urban Widholm driver tillsammans med Hjärta till hjärta i Linköping ett omfattande insamlingsarbete I Sverige där man hittills skickat mer än 25 ambulanser och många elverk till Ukraina.

Ukraina har sedan 24 februari 2022 varit direkt angripna av Ryssland. Dessförinnan 2014 annekterade Ryssland Krim. För första gången sedan andra världskriget hade en europeisk stat erövrat och annekterat en del av ett annat land.

Detta krig är en del av en större global konflikt där frågan är:
Är Ukrainas sak är vår? Hur kan vi bidra?


Urban Widhol
m är sedan många år tillbaka en känd social entreprenör. Han håller ett föredrag tillsammans med Hjärta till Hjärtas direktor Mikael Joumé. Kvällen avslutas med ett samtal/frågestund.

 

Tid:           Kl. 18.30, Onsdag 19 april 2023.
Plats:       Wallenbergsalen, Östergötlands museum,
Vasavägen 16, Linköping.

I samarbete med:

Israel 75 år – historia, nutid och framtid

I år 2023, fyller Israel 75 år.  Staten Israel grundandes år 1948. Israel är en smältdegel av kulturer från ett 70-tal olika länder. Israel är en parlamentarisk demokrati i Mellanöstern och är i storlek som dubbla Östergötlands yta eller 4,5 % av Sveriges yta. Området har genom historien haft betydelse för utvecklingen i världen under flera tusen år.

Vilken betydelse har Israel nu i Mellanöstern, i regionen och i världen?
Vad kan vi förvänta oss framöver?

Israel ligger i framkant vad gäller forskning och teknik vilket snabbt omvandlas till ofta mycket framgångsrika nya High-tech företag.  Vad och hur kan vi lära av det?

Ambassadör Erik Ullenhag beskriver Israels historia, nutid och framtid från sin position som Sveriges ambassadör i Israel.  Kvällen avslutas med samtal/frågestund.

 

Erik Ullenhag är Sveriges ambassadör till Israel sedan 2020 och tidigare ambassadör till Jordanien.
Han är jurist och diplomat i grunden och har även en bakgrund som integrationsminister

 

Tid:          Måndag 27 mars kl. 18.30.

Plats:       Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:

Etik i kristider

Kvällens föredrag kommer att utgå från våra personliga erfarenheter av kriser och olyckor samt försöka tillämpa erfarenheterna på dagens nationella och internationella problembild.

Klimatkrisen är kanske den största som berör oss alla, kriget i Ukraina och dess spridningsrisker, inte minst hotet mot den västerländska demokratin, liksom den växande inflationen och energibrist är några av dagens aktuella kriser som alla behöver diskuteras också ur en etisk synvinkel. 

Några färdiga svar utlovas inte, men en tankeväckande afton som kan ge oss några nya verktyg att hantera kriser vi möter.

 

Lennart Koskinen är biskop emeritus från Visby stift och Svenska kyrkan i utlandet. Han är doktor i etik och livsåskådningsforskning, författare till ett 20-tal böcker, samhällsdebattör, coach och bollplank för beslutsfattare.

Han blev tidigt känd för svenska folket genom sina morgonandakter ”Gomorron Gud” som kopplade samman religionen med aktuella samhällsfrågor.
Som präst har han också varit krisansvarig i Stockholms stift och operativt ansvarig vid t ex Estonia-katastofen och flygolyckan på Linate-flygplatsen. Som utlandsbiskop djupt engagerad i arbetet efter tsunamin 2004.

Lennart har en bakgrund som officer och fallskärmsjägare i Finland, störtloppsåkare och seglare på alla större hav. Kriser ser han både som utmaningar och möjlighet till nya insikter om de bemöts på rätt sätt.

Tid:     Torsdagen den 16 februari 2023, kl. 18.30 – 20.00.
Plats:  S:t Larskyrkan  – S:t Larsgatan 15,  Linköping.

Ingen anmälan krävs.
Fritt inträde.

Vill du stödja föreningen genom medlemskap kostar det 100 kr per och person.

Välkommen!

Vi kommer preliminärt att försöka sända kvällen via zoom för de som inte kan vara på plats:
Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/88227054791

 

 

 

 

Hotbild Linköping. Ett gråzonsangrepp som redan pågår !

Ett krig börjar inte med ett militärt väpnat angrepp. Linköping utsätts redan i dag för påverkan med flera olika metoder. Vi är inne i ett gråzonskrig med Ryssland. Vårt medvetande måste öka och vi måste förbereda oss och vara vaksamma. Med fokus på Linköping är det temat för kvällens möte.

 

Paul Håkansson är kommundirektör i Linköpings kommun.  I sitt uppdrag är han ansvarig för civil beredskap inom det geografiska området Linköping. Paul har en bakgrund som yrkesofficer på A1, var tidigare förtroendevald i landstinget, vd på ÖstgötaTrafiken, och sedan 2016 på sitt nuvarande uppdrag, som kommundirektör Linköpings kommun.

 

Tid:       Måndagen den 23 januari , kl. 18.30.
Plats:   Bokhallen, Stadsbiblioteket i Linköping. Salen rymmer ca 120 personer.

Se föredraget via Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/85352540887

Tips att ta del av:  Sveriges överbefälhavare (ÖB) intervjuades om läget i vår del av världen och om NATO-chefens uttalande risken att konflikten kan komma att utvidgas.  Intervjun visades den 14 december i SVT-play, med start 9:02 min in i programmet.
Länk till programmet:
https://www.svtplay.se/video/KroGyD4/30-minuter/micael-byden-ob?position=519&id=KroGyD4

Ingen anmälan krävs.

Vår hemsida är: uflinkoping.se

 

 

 

 

EU i en orolig tid – inför Sveriges tredje EU-ordförandeskap (januari-juni 2023).

Med perspektiv från Statsrådsberedningen berättar departementsrådet Jan Olsson om arbetet i Regeringskansliet med förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd som inleds den 1 januari 2023 och  avslutas den 30 juni 2023.

Jan Olsson är jurist och har sedan 1994 arbetat med svenska EU-frågor. Under ordförandeskapen 2001 och 2009 och totalt i tio år, var han stationerad vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Han har bakgrund i UD och flera andra departement i Regeringskansliet och är idag biträdande EU-chef i Statsrådsberedningen. Jan har också varit kanslichef för riksdagens EU-nämnd.

 

 

Tid:      Måndagen den 5 december 2022, kl. 18.30.
Plats:   Stadsbiblioteket, Linköping.

För den som inte kan delta på plats planerar vi att sända föredraget via zoom med denna länk:

https://us06web.zoom.us/j/89213679688uflinkoping.se

Välkommen !