månadsarkiv: januari 2024

“En reformerad biståndspolitik”.

–  Diana Janse, föredrag av statssekreterare för bistånd,
med efterföljande panelsamtal. 

Genom reformagendanBistånd för en ny era avser regeringen bekämpa fattigdom genom jobbskapande och frihandel, öka det humanitära stödet för att rädda liv och lindra nöd, främja frihet och bekämpa förtryck, stärka synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken, utöka och effektivisera klimatbiståndet, stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt samt bidra till förbättrad hälsa och god utbildning för de allra mest utsatta.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär ett paradigmskifte med omfattande politiska, ekonomiska och humanitära konsekvenser och återverkningar som når långt bortom Ukrainas gränser. I den nya strategiska inriktningen för svenskt bistånd ger regeringen därför Ukraina och närområdet högsta prioritet.

Den statliga biståndsbudgeten omfattar på ca 55 miljarder årligen.

Statssekreterare Diana Janse har magisterexamen i statsvetenskap mm från Uppsala universitet. Kandidatexamen i ryska från Uppsala universitet. Kurser i litteratur och diverse språk. Diana Janse har tidigare varit ambassadör i Georgien, Libanon och Mali samt dessförinnan tjänstgjort på de svenska ambassaderna i Moskva, Bryssel och Kabul.

Åren 2015-2019 var hon Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare hos Moderaterna.

 

Kvällen avslutas med ett panelsamtal med företrädare för näringslivet, bistånd, och akademi/forskning m.m.

Tid:          Tisdag 30 januari, kl. 18.30-20.00+.
Plats:       Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

 

 

Hur rädda ska vi vara för Artificiell Intelligens?

Självkörande bilar och datorer som lär sig konversera – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva? Kan de på sikt bli en fara för oss? I det här föredraget presenteras hur läget ser ut idag, pågående forskning, och vart utvecklingen är på väg i Europa och världen.


Fredrik Heintz
är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, föreståndare WASP-ED (Wallenberg AI and transformative technologies Education Development program), föreståndare för forskarskolan inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som ska utbilda mer än 600 doktorer, ordförande Svenska AI-Sällskapet, koordinator för EU-nätverket TAILOR som tar fram de vetenskapliga grunderna för tillitsfull AI samt ledamot i Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademin.

 

Tid:       Torsdag 18 januari, 18.30 – 20.00.
Plats:   Bokhallen, Linköpings Stadsbibliotek.

I samarbete med: