månadsarkiv: september 2017

Ditt kaffe, Fair Trade och fattigdomsbekämpning – så hänger det ihop!

Panelsamtal med 

  •   Ambassadör Anita Escher Echeverrias, El Salvador
  •   Lina Palmer, Sida
  •   Maria Granefelt, tf generalsekreterare Fairtrade Sverige
  •   Moderator är Veronica Gyberg, Linköpings universitet
  •   Landshövding Elisabeth Nilsson hälsar välkommen

Fair Trade berör främst tre produktområden: Elektronik, mat och textilier. Syftet är att skapa trygga jobb med schysta arbetsvillkor för människor som lever i ekonomiskt utsatta länder bl.a. där kaffe produceras. 

Vilken roll spelar ditt val av kaffe för befolkningen i t.ex El Salvador och hur kan du som konsument agera för att stötta en positiv global utveckling? 

Vilka utmaningar och möjligheter ser ambassadören Anita Escher Echeverrias – och vilken roll har svenskt bistånd för att möjliggöra partnerskap och företagande i t.ex El Salvador?

Panelsamtalet sker på Engelska!

Arrangörer:

Utrikespolitiska föreningen, biståndsmyndigheten Sida och Linköpings kommun

Tid:                 Tisdagen den 3 oktober 2017 kl 17.30 – ca 18.30

Plats:             Sagateatern, Borgmästaregatan 9, Linköping

Sida logo färg        logo lkpg kommun

 

Föreläsning som beskriver klansamhällen och hederskultur i mötet med det svenska samhället.

Vi tipsar på en intressant föreläsning som beskriver klansamhällen och hederskultur i mötet med det svenska samhället:

Per Brinkemo som skrivit boken” Mellan klan och stat” talar i Domkyrkan:

Vad händer när invandrare från en klankultur möter världens mest individualiserade majoritetsbefolkning? Vad innebär det att flytta från ett land utan fungerande stat till ett land där staten förväntas lösa det mesta i livet? Per Brinkemos Mellan klan och stat : somalier i Sverige är den första boken på svenska om somalisk kultur.

Ämnet är viktigt för alla som vill veta mer om somalisk kultur, om klansystem men också om integrationen i Sverige. Brinkemo redogör kunnigt och lättbegripligt för hur det somaliska klansystemet fungerar och vilka konsekvenser det får i Sverige. 

Tid: Tisdag kl. 18.30 den 19 september.
Plats: Domkyrkan