månadsarkiv: november 2013

Efterlevs folkrätten i Syren-konflikten?

Föredrag av Cecilia Tengroth, folkrättsrådgivare vid Svenska Röda Korset

Konflikten i Syrien får katastrofala följder, inte bara för den syriska befolkningen, utan även för grannländerna. Enorma flyktingströmmar och gränsöverskridande våld drabbar en redan instabil region.

FN:s Säkerhetsråd har begränsad framgång, framför allt på grund av oenigheten om ett internationellt ingripande. USA förberedde för ett militärt ingripande med internationella protester som följd. Den nu överenskomna, och pågående insatsen för att förstöra kemiska vapen är vällovlig men begränsad till sin karaktär. Inbördeskriget fortgår. Internationella och humanitära organisationer har svårt att verka i landet på grund av den omfattande våldsanvändningen.

Vilka skyldigheter har de stridande parterna i Syrien och vilka skyldigheter har det internationella samfundet, inte bara FN utan alla stater som undertecknat internationella överenskommelser om begränsningar i bruk av våld och skydd av den civila befolkningen?

Har FN-stadgan och Genèvekonventionerna blivit uddlösa och är överenskommelsen om “skyldighet att skydda” (Responsibility to Protect, R2P) en papperstiger?

Läs gärna mer på internet. http://redcross.se/teman/mellanostern

Tid: Onsdagen den 20 november kl 18.00 (OBS tiden)
Plats: Folkuniversitetet, sal Liljekonvaljen,S:t Larsgatan 44

b1b2