Hur rädda ska vi vara för Artificiell Intelligens?

Självkörande bilar och datorer som lär sig konversera – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna bli medvetna om sig själva? Kan de på sikt bli en fara för oss? I det här föredraget presenteras hur läget ser ut idag, pågående forskning, och vart utvecklingen är på väg i Europa och världen.


Fredrik Heintz
är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, föreståndare WASP-ED (Wallenberg AI and transformative technologies Education Development program), föreståndare för forskarskolan inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som ska utbilda mer än 600 doktorer, ordförande Svenska AI-Sällskapet, koordinator för EU-nätverket TAILOR som tar fram de vetenskapliga grunderna för tillitsfull AI samt ledamot i Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademin.

 

Tid:       Torsdag 18 januari, 18.30 – 20.00.
Plats:   Bokhallen, Linköpings Stadsbibliotek.

I samarbete med: