Om UF

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

Hemsida: uflinkoping.se


Bakgrund
Utrikespolitiska föreningen i Linköping (UF) bildades våren 1968 som en utveckling av Internationella utskottet inom Linköpings studentkårs styrelse.

Paraplyorganisationen hette då Utrikespolitiska Föreningarnas FN-förbund och var liksom Utrikespolitiska förbundet baserad i Stockholm.

UFFN tog kontakt med oss och föreslog att vi skulle bilda föreningen och ingå i förbundet. Föreningar fanns då sedan länge i de stora universitetsstäderna Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Umeå tillkom ungefär samtidigt med Linköping. Alltsedan dess har UF Linköping varit en livaktig och väl fungerande föreläsningsförening, som anordnat ca åtta föreläsningar per år.

Syfte
Syftet är och har alltid varit att informera och sprida kunskap om internationella och utrikespolitiska frågor och om FN och dess verksamhet. Vi vill bidra till en fördjupad bild av omvärlden och göra det möjligt att lyssna och ställa frågor till kunniga och kända föredragshållare och därigenom öka intresset för utrikespolitik.

Föredrag
De senaste åren har föreläsarna kommit från bland annat utrikesnämnden, forskning, partipolitik, journalistik och entreprenörskap. Några av de områden som varit i fokus är cybersäkerhet, Sveriges roll inom EU, pandemiers påverkan på vår värld, USAs presidentval, samspelet mellan digital teknik och samhälle, Mellanöstern idag och imorgon, fred och bistånd inklusive Nobels fredspristagare Dr Mukwege, Brexit samt debatt mellan partikandidater inför EU-valet.

Under mötesrestriktionerna i samband med Coronapandemin sändes föreläsningarna digitalt online från och med hösten 2020. Från hösten 2021 ges de oftast både som fysiska och digitala

Medlemmar

Medlemsantalet ligger runt 200, men föreläsningarna är öppna och gratis, vilket gör så många fler än medlemmarna besöker dem och blir senare kanske blir medlemmar.

Samarbeten
För att klara ekonomin har vi samarbetat med olika studieförbund och lokaluthyrare. Sedan flera år är det Folkuniversitetet som hjälper oss med kostnadstäckningen.

Verksamhet
Navet i föreningen är en engagerad styrelse som anordnar föreläsningar och diskussioner inom ett brett utrikespolitiskt spektrum. Föreläsarna kommer från olika professioner, organisationer och samhällsinstitutioner. UF samarbetar med olika föreningar och Folkuniversitetet i Linköping.

Den främsta anledningen till att vi kunnat anordna alla dessa intressanta föredrag är att våra föreläsare varit så tillmötesgående och angelägna att föra ut sitt ämne att de sällan fått annat än sina resor och utlägg ersatta. Det har alltid funnits en engagerad styrelse som verkat för att sprida information om utrikespolitiska frågor.

På senare år har det tillkommit en studentförening på universitetet, som fungerar helt oberoende av Utrikespolitiska föreningen i Linköping.

Vår webbadress är uflinkoping.se (emedan Utrikespolitiska studentföreningen  på universitetet har uflinkoping.org).