månadsarkiv: oktober 2022

Vi-skogen – ”Träd bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans”

Åsa Ljusenius föreläser om Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning. Ljusenius berättar om klimatförändringarna och dess förödande effekter för människor och natur. Hon berättar även om hur Vi-skogen hakar in i globala diskurser om rätten till mat, klimat och biologisk mångfald.

Åsa Ljusenius arbetar som koordinator på biståndsorganisationen Vi-skogen.Hon är i grunden kommunikatör med en masterexamen i internationellt utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet från fältarbeten i Indien och Tanzania. Innan hon kom till Vi-skogen arbetade hon för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Italien

 

 

Tid:      Onsdagen den 16 november kl. 18.30
Plats:  Stadsbiblioteket i Linköping, Bokhallen.

 

 

 

 

I en orolig värld, behövs FN eller är dess funktion överspelad?

Krig i Europa (såväl som i många andra delar av världen), en global pandemi som ännu inte helt har klingat av, ett klimathot som bara växer var dag, högsta antalet svältande och flyende människor någonsin, stigande mat- och energipriser och en global osäkerhet vad gäller framtiden som är större än någonsin tidigare. Givet allt detta är det lätt att bli pessimistisk.
– Vad har vi egentligen för möjligheter att vända utvecklingen, och hur ska det i så fall ske?

FN skapades ur askan av andra världskriget för att bidra till att ett tredje världskrig aldrig skulle bryta ut. Organisationen har ifrågasatts under hela dess existens men utgör alltjämt ett unikt forum för dialog länder emellan.
– Kan FN fortfarande vara instrumentellt i att lösa de globala utmaningarna, och att bidra till världsfreden, eller har kritikerna rätt i att organisationen inte längre förmår att spela denna roll?

Michael Hjelmåker är gruppchef på UD:s FN-enhet med särskilt ansvar för FN:s utvecklingssystem och dess olika organ. Michael har bl a tidigare tjänstgjort som Ministerråd och andreman på Sveriges ambassad i Kenya, som samordnare åt Kabinettssekreteraren på UD:s Ministerkansli och som svensk förhandlare då de globala målen förhandlades fram, den s.k. 2030 Agendan och de hållbara utvecklingsmålen.

Michael har tillbringat mycket tid vid FN i New York i diverse förhandlingar och har även varit verksam i DR Kongo och i Etiopien.

Tid:       Torsdag 20 oktober kl. 18.30.
Plats:    Stora bokhallen, Stadsbiblioteket Linköping.

Föreläsningen är en sk. hybridföreläsning och kommer även att sändas via zoom för de som inte har möjlighet att komma till Linköping:
https://us06web.zoom.us/j/83003456827

Välkomna!

I samarbete med: