Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Utrikespolitiska föreningen i Linköping. Vi har funnits sedan 1968  vi har bidragit att ge information och kunskap om utrikespolitiska frågor – om företeelser och frågor som ligger utanför vår stad och vårt land – med föredrag i olika ämnen och om olika länder.

Medlemsavgiften är 150 kr per person eller 175 kr för familjemedlemskap. 

Du får igenom medlemskapet information om kommande föreläsningar. Du stöttar och bidrar till att möjliggöra att vi kan fortsätta att inbjuda nya intressanta föreläsare samt täcka omkostnaderna för dessa.

Kontakta vår kassör Åsa de Val, om du vill bli medlem:

e-post:    asa.deval@gmail.com                            telefon:   0730-676099

Välkommen !!

Styrelsen