Styrelse

Styrelsen för Utrikespolitiska föreningen i Linköping 2023/2024

Ordf. Trine Platou   (trine.platou66@gmail.com )
Kassör Åsa de Val (asa.deval@gmail.com)
Ledamöter Arne Axelsson
Karin Granbom
Catharina Linderoth
Anders Riedenfalk
Per Jansson
Adjungerad: Ulrika Arvidsson Velasquez
Revisorer Bengt Hammarberg
Gunnar Hermansson (dellby@gmail.com)
Valberedning Ingela Dellby (dellby@gmail.com)
Lena Öhman