månadsarkiv: januari 2022

”Kod röd för mänskligheten” – Rapport från klimatmötet i Glasgow

Pär Holmgren är politiker, meteorolog, klimataktivist och sedan 2019
Europaparlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. 

I parlamentet sitter han bland annat som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Pär Holmgren är utbildad officer och har tidigare tjänstgjort som meteorolog på SvT, har ett långt engagemang i klimatfrågor och har bland annat utsetts till Årets Miljöhjälte av WWF och  Hedersdoktor vid Uppsala Universitet.

 

“Kod röd för mänskligheten”. Så beskrev FN:s generalsekreterare António Guterres den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC.

Utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har värmt upp planeten med mer än en grad sedan förindustriell tid, och uppvärmningen kommer att gå allt snabbare under de närmaste årtiondena. Konsekvenserna är redan förödande för människor världen över.

I november samlades representanter från världens länder i Glasgow för klimattoppmötet COP26. Pär Holmgren reste till mötet som en av deltagarna i Europaparlamentets officiella delegation. Under sin föreläsning kommer Pär att redogöra för den vetenskapliga lägesbilden av klimatkrisen, berätta om utfallet av klimattoppmötet COP26 och om vad som krävs för att EU ska leva upp till sina åtaganden inom ramen för Parisavtalet.”

Tid:       Måndagen den 31 januari kl 18.30-19.30
Plats:    Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

I samarbete med: