Föredrag av två svenska ambassadörer om Kenya (19/9) & Brasilien (20/9). Samt om Sveriges relationer och affärer med Kenya respektive Brasilien.

”Brasilien i den nya geopolitiken – och Sveriges relationer och affärer med Brasilien.”

Föredrag av Karin Wallensteen, Sveriges ambassadör till Brasilien.

”Brazil is back” har blivit ledordet för den nyvalde president Lula oavsett om det handlar om internationella klimatfrågor eller konflikten i Ukraina. Men vad formar Brasiliens agenda på den globala arenan? Vad betyder samarbetena inom BRICS och FN för Brasilien? Och vilka är Brasiliens inrikespolitiska utmaningar? Karin Wallensteen, Sveriges ambassadör i Brasilien, beskriver politik och polarisering i Latinamerikas ekonomiskt och politiskt viktigaste land. Hon kommer också att tala om Sveriges förhållande till Brasilien – inklusive den roll Linköping har för relationen.

Kvällens avslutas med ett panelsamtal med Karin Wallensteen och Prof. Petter Krus,  Linköpings Universitet, företrädare från Saab, m.fl.
Moderator är Per Jansson, Utrikespolitiska föreningen.

Foto: Patricia Cordeiro.

Karin Wallensteen är en karriärdiplomat med 25 års erfarenhet av Regeringskansliet. Sedan förra året är hon Sveriges ambassadör till Brasilien. Mellan 2019 och 2022 var hon stats-sekreterare med ansvar för utrikes frågor och det säkerhets-politiska rådetåt statsministrarna Stefan Löfven respektive Magdalena Andersson. Hon har fr.a. arbetat med säkerhetspolitik på UD och har tidigare tjänstgjort i Etiopien och Brasilien. Under studietiden var hon aktiv i Utrikespolitiska föreningen såväl i Uppsala som senare i Göteborg.

 


Tid:
            Onsdag 20 september kl. 18.30-20.10.                (Fika serveras från 17.45.)
Plats:
        Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:’