månadsarkiv: september 2018

Flyktingpolitiken, välfärden och den ständiga frågan om ”kostnaderna”.

I centrum för föredraget står de ekonomiska och välfärdsrelaterade aspekterna av flyktinginvandringen till Sverige och EU. De allra flesta politiker och ekonomer angriper här flyktinginvandringen som en kostnadsfråga; flyktingmottagande, hävdar man, inverkar negativt på välfärden och de offentliga finanserna.

Många, däribland den svenska regeringen, drar därför slutsatsen att EU och Sverige ”inte har råd” med flyktingmottagande, bl.a. då flyktingintegration sägs inkräkta på finansieringen av andra välfärdsposter. Men bör verkligen flyktingmottagandet angripas från ett kostnadsperspektiv?

Genom att ställa andra frågor än de gängse vill Peo Hansen utmana vårt sätt att tänka kring flyktinginvandring och ekonomi. Bland annat förklarar han varför så många kommuner i Sverige och runt om i EU går på tvärs med sina regeringar i flyktingfrågan. Istället för kostnader och budgetbördor ser dessa kommuner flyktingarna som en resurs som väcker framtidstro om återupplivade och ekonomiskt hållbara lokalsamhällen.

Peo Hansen är Professor i Statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet.

Tid:                     Torsdagen den 25 oktober kl 18.30.

Plats:                  Hörsalen, 1 tr. , Stadsbiblioteket i Linköping.

Fri entré!

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris för en gemensam måltid (på egen bekostnad).

Välkomna!

b1

b2

 

Hur möter Sverige utmaningarna för världshandeln? – om Trump, tullar, EU och Sveriges exportstrategi

Sveriges välstånd är beroende av vår handel. Exportindustrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt 1,4 miljoner personer i Sverige. De senaste åren har USA sett över sina handelsrelationer med omvärlden och infört tullar mot bl.a. EU och Kina. Det kan i förlängningen påverka världskonjunkturen. Likaså utvecklingen i EU med Brexit-förhandlingarna.

Till grund för Sveriges agerande ligger exportstrategin med insatser för att stärka svenska företags exportmöjligheter och för att öka Sverige attraktionskraft för investeringar och kompetens.  

Camilla Mellander är chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande och Magnus Rydén är chef för UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. De ger sin syn på utvecklingen och Sveriges möjligheter.

Tid:    Onsdagen den 19 september 2018 kl 18.15-20.00.  Obs starttiden 18.15 !!

Plats:  Stadsbibliotekets hörsal, Linköping.

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris och äter en bit mat tillsammans (på egen bekostnad).

b1b2