Stormaktsrivalitet – ett hot mot världsordningen?

Världen ter sig nu i början av 2020-talet mindre hoppfull än i början på 1990-talet då allt var möjligt, då demokrati och mänskliga rättigheter stod i centrum och då det aldrig mer skulle bli krig. Rysslands angrepp på Ukraina har utmanat den regelstyrda ordningen i Europa och globalt, och på nytt är maktkampen mellan stormakter central. Det väcker frågor om stormaktsrivalitet både i relation till kriget och framtiden överhuvudtaget. Föredraget ställer frågor som dessa;

  • Vad gör en stat till en stormakt?

  • Hur förhåller sig stormakter till en regelstyrd ordning?

  • Vilka konsekvenser får stormaktsrivalitet för en regelstyrd ordning?

Ronnie Hjorth är professor i Statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och var tidigare verksam som universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har skrivit om internationell politisk teori och lett forskningsprojekt om transatlantiska relationer. Han är för närvarande verksam inom ett projekt om just stormaktsrivalitet.

Tid:           torsdag 16 november, kl. 18.30-20.00.
Plats:       Stadsbiblioteket, Linköping.