”Vart är Mellanöstern på väg: stabilitet eller splittring?”

Varför är vissa stater i Mellanöstern politiskt stabila medan andra utmärker sig genom övervåld, inbördes splittringar, folkliga protester samt inblandning i proxy-krig och mellanstatliga konflikter?

I vilken utsträckning kan historia (det ottomanska arvet och Frankrikes och Storbritanniens roll), klantillhörighet, religion, kultur och etnicitet förklara politiska processer i Mellanöstern? Vilken roll spelar Mellanösterns politiska ekonomi – ekonomiska system och distribution av välfärd – i detta sammanhang?  Vilka är de tänkbara framtidsutsikterna?

Med fokus på politisk ekonomi kommer denna exposé att överblicka den politiska utvecklingen i Mellanöstern med hänvisning till bl.a. Iran, Irak, Syrien, Libyen, Tunisien och Libanon, och inte minst det pågående kriget mellan Israel och Hamas. 

Khalid Khayati är universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han forskar inom migration, diaspora, transnationalism och gränsöverskridande relationer inom internationell politik. Han undervisar inom politisk teori och internationella relationer med särskild inriktning mot Mellanöstern och Nordafrika. Khayati är innehavare av en speciell examen i statsvetenskap/komparativ politik, inriktning Islam och Arabvärlden från Institut d’Études Politiques, Aix-en-Provence, Frankrike.

Tid:           torsdag 7 december, kl. 18.30 – 20.00.
Plats:       Stadsbiblioteket, Linköping.