månadsarkiv: maj 2018

Vad vill riksdagspartierna med SVERIGES UTRIKESPOLITIK? Chefredaktör Widar Andersson modererar valdebatten med Utrikesutskottets riksdagsledamöter, f d försvarsminister Karin Enström m. fl.

Utrikespolitiska föreningen i Linköping fyller 50 år. Vi bildades i maj 1968 på Linköpings Universitet. Närmare 500 föredrag har hållits om Sveriges internationella relationer och politikens världshändelser. Det firar vi med kaffe och tårta redan kl 17.00. Sedan startar vi valdebatten kl 18.00.

“Prof. Rosling visade att världen utvecklas positivt emedan media fokuserar på kriser och krig i världen:  i Yemen, Nordkorea, Syrien, Mellanöstern. Brexit och EU. I Sverige debatteras  Alliansfrihet & NATO, Migrationströmmar där 165.000 flyktingar kom till Sverige 2015 och svenskt stöd ges till Palestina vars president gör tvivelaktiga uttalanden. Medan det pågår minskar över tid Sveriges exportmarknadsandel i världshandeln… och Kina köper upp företag för 2600 miljarder i Europa.  Och hur kritiserar man dem man gör sig beroende av för bristande mänskliga rättigheter och demokrati?”  

De utrikespolitiska frågorna behöver belysas tydligare under valåret 2018 då förhållandena i omvärlden påverkar Sverige i högsta grad. Vi inledde föreläsningsåret med besök av biträdande ambassadör Carl Skau, FNs säkerhetsråd, och vill avsluta serien med en högst intressant debatt med företrädare för riksdagspartierna.
 
Situationen i världen är ”on red alert” enligt FNs generalsekreteraren António Guterres. FN-chefen varnade i sitt nyårstal för utvecklingen i världen – risken för kärnvapenkrig, ökande nationalism och främlingsfientlighet och klimatkrisens effekter. – ”Förra året utropade jag 2017 till ett fredens år, men det gick snarast åt motsatt håll” konstaterade han i talet.
Om detta stämmer är det oerhört viktigt att belysa dessa frågor. Hur de politiska partierna ser på utvecklingen i världen och Sveriges roll? Hur ska man möta dessa utmaningar? Vilka egna intressen har Sverige som ett exportberoende land? 
 
Oförmågan att se och tala om hur verkligheten ser ut därför att det inte passade in i självbilden och den egna kartan har sitt pris. Högoddsaren Trump, Macron och Brexit fanns inte på kartan och media funderar fortfarande på hur man missade den. Har vår tilliten till politiken har stukats då ledarskapet fallerat?  Och är det med den mentala beredskapen  i Sverige?  Kriser tydligen kan även hända även här och inte bara i länder ”Långt-bort-istan” ?
Vi undrar hur kommer politiken att utformas de närmaste fyra åren och därefter.
I debatten deltar:

Karin Enström (M),  f d försvarsminister, EU-nämnden, Suppleant Utrikesutskottet.

Johan Hassel (S), Internationell sekreterare.

Markus Wiechel (Sd), ledamot Utrikesutskottet.

Yasmine Posio Nilsson (V), ledamot Utrikesutskottet.

Valter Mutt (Mp), ledamot Utrikesutskottet.

Joar Forsell (L), LUF-ordförande/riksdagskandidat.

Martin Ådahl (C), chefsekonom/ riksdagskandidat.

Marcus Jonsson (Kd), riksdagskandidat, f d chefredaktör för tidningen Poletik (utgick pga återbud).

Moderator: Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet.

Tid:     Måndagen den 21 maj kl 18.00.
Plats:  Cupolen, Majgatan 4, Linköping, (mittemot Gamla Linköping).
Tag buss 3 eller 13.  P-platser finns mittemot entrén.

Varmt välkomna !

b1