månadsarkiv: september 2022

Israel – ett land som väcker många känslor

Överstelöjtnant Ola Höglund är försvarsattaché i Israel sedan tre år tillbaka och är även flygofficer. Ola Höglund hade omfattande flygtjänst mellan 1987 och 2015 på Viggen och JAS Gripen. Han har även haft olika chefs-befattningar inklusive flygchef för flygvapnet i Högkvarteret. Han har varit försvarsattaché i Tjeckien, Slovakien och Rumänien i tre år innan tjänstgöringen i Israel.

Han kommer att berätta lite om vad det innebär att vara försvarsattaché och särskilt i ett land som Israel. Vi får höra om den politiska och militära situationen i Israel och om hur Israel förhåller sig till en omgivning där vissa stater och organisationer hävdar att Israel inte har rätt att existera. Hur påverkas man när flyglarmet tjuter och man måste uppsöka närmaste skyddsrum.

Tid:      Tisdagen 4 oktober 2022 kl. 18.30
Plats:   Föredrag via ZOOM, med länk nedan.

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/81673714059

Välkommen!