månadsarkiv: februari 2017

‘Rysslands globala strategi i teori och praktik’

Ingmar Oldberg föreläser på ämnet ‘Rysslands globala strategi i teori och praktik’.

Han ersätter Gudrun Persson som tyvärr har fått förhinder.

Ingmar Oldberg är sedan 2009 associerad forskare på UI inom Rysslandsprogrammet. Hans forskning har under de senaste åren berört Rysslands utrikespolitik i allmänhet och i synnerhet relationerna med postsovjetiska stater, EU, Norden och Arktis.

Ingmar Oldberg är fil.mag i ryska och historia samt ämneslärare. Efter doktorandstudier vid historiska institutionen vid Lunds universitet 1970-1980 blev han forskare och sedermera forskningsledare vid Försvarets forskningsanstalt (FOA)/Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 1981-2009. Hans tidigare forskning har handlat om Tysklands utrikes- och säkerhetspolitik, den ryska Östersjöflottan, Warszawapakten, östeuropeiska miljöproblem och historieskrivning.

Tid: Tisdagen den 14/2, kl 18.30.
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket, Linköping.

Efter föredraget går de som vill, till restaurang Sol & Ris och äter en bit mat tillsammans (på egen bekostnad).