månadsarkiv: september 2015

Läget i världsekonomin – när tar krisen slut?

Och är Sveriges bistånd relevant för de mest fattiga länderna?

Efter en av historiens största finanskriser upplever västvärlden en utdragen lågkonjunktur. När även tillväxtländer som Indien och Kina bromsar upp hur går det då med världskonjunkturen och utvecklingen i de fattigaste länderna? Som alltid finns det både en ljus och en mörk framtid beroende på politiken.

Föreläsare: Bo Sjö,

Nationalekonom och docent vid Linköpings Universitet.
F.d. expert vid SADEV – Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete.

Tid: Torsdagen den 24 september 2015 kl 18.30-20.00.
Plats: Stadsbibliotekets hörsal, 1 tr. , Linköping.

Välkomna!