månadsarkiv: mars 2022

Rysk militärförmåga i ett 10-årsperspektiv.

– En betraktelse utifrån händelseutvecklingen i Ukraina och Europa.

 Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit alltmer omfattande, visar en rad rapporter från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.

Detta blev nu tydligt materialiserat i och med den senaste händelseutvecklingen i Ukraina och som påverkar och förändrar ordningen och relationerna inom Europa och världen.

Johan Norberg är säkerhetspolitisk expert med inriktning på Ryssland. Arbetar på FOI – Försvarets forskningsinstitut.FOI:s Rysslands- och Eurasienprojekt, RUFS, studerar rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle i Ryssland samt utvecklingen i de forna sovjetrepublikerna (förutom de tre baltiska staterna).

Tid:              Måndag 28 mars, kl. 18.30 -20.00.

Plats:          Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                    

Väl mött!

 

Vad kan vi lära av covid-19 pandemin för en säkrare och friskare framtida värld?

Föredrag med Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa.

Covid-19 drabbade hela världen i rask takt och blev snabbt en pandemi.  Anders kommer att belysa den av WHO inrättade Oberoende panelens erfarenheter av länders åtgärder mot och effekter av Covid-19 pandemin och hur vi kan stå bättre rustade i framtiden för liknande pandemier.

Den Oberoende panelen (eng. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response) inrättades i september 2020 av Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör som svar på Världshälsoförsamlingens resolution 73.1. Uppdraget för den oberoende panelen var att tillhandahålla en evidensbaserad väg för framtiden, grundad på lärdomar från nuet och det förflutna för att säkerställa att länder och globala institutioner, inklusive specifikt WHO, effektivt hanterar hälsohot.
Se  https://theindependentpanel.org/


Dr. Anders Nordström
är svensk ambassadör för Global hälsa vid UD i Stockholm. Han har arbetat för WHO bl.a. som tillförordnad generaldirektör och som chef för landskontoret i Sierra Leone. Nordström har också varit generaldirektör för Sida och etablerat the Global Fund to Fight AIDS, TB and malaria. Nyligen ledde han sekretariatet för den oberoende panelen för pandemiberedskap och respons.

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:  event@uflinkoping.se

Tid:           Måndagen den 7 mars 2022, kl. 18.30 – 20.00+

Plats:       Föreläsning via Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:
Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.

Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med: