månadsarkiv: april 2024

Inför EU-valet den 9 juni 2024:

Hur ska jag rösta i EU-valet??
Kom, fika, lyssna och gör ditt val !!

Stor EU-Debatt 16 maj – “Sveriges roll i EU 2024 – 2029″

med Utrikesutskottets ledamöter i Sveriges Riksdag.

Dessutom:

Partiernas lokala EU-kandidater från
Östergötland och Linköping ger sitt perspektiv på EU-valet.

EU påverkar Sverige, Östergötland och Linköping mer än vad många nog uppfattat. En stor del av de nya lagarna stiftas i EU, av EU-parlamentet och ministerrådet tillsammans. Sverige har 21 EU-parlamentariker, av totalt 705, och, precis som alla andra medlemmar, en representant i ministerrådet.

Det är  viktigt vilka vi väljer till EU-parlamentet även för oss här i Linköping och Östergötland för att de ska påverka  partier och partigrupper  i Bryssel. Studier visar att Sverige  har större informellt inflytande än det formella antalet parlamentsledamöter och deras röster. Insatsen – Sveriges EU-avgift för 2025  – är ca 52 miljarder varav Linköping bidrar med ca 850 MSEK och Östergötland för ca 2,5 miljarder SEK. Vad skapas gemensamt och vad  får vi tillbaka från EU?

Hur engagerar sig våra lokala partiföreträdare i de gränsöverskridande frågor som det beslutas om i EU?  Vilka beslut kommer vara särskilt viktiga i den kommande mandatperioden? Det blir intressant att höra om partiernas ambitioner för Sveriges roll i EU 2024 – 2029. Vilka särskilt viktiga utmaningar och prioriteringar står EU och Sverige inför i ett osäkert omvärldsläge? 

Program :

17.30
Dörrarna öppnas, med möjlighet att möta partierna i deras EU-valmontrar.
– FIKA med kaffe/te & smörgås.

18.00
Lokala EU-kandidaters perspektiv på EU-valet 
Samtal med lokala EU-kandidater på valsedeln och/eller deras  lokala
partiföreträdare från Östergötland och Linköping
Moderator:  Widar Andersson.

18.45    Kort paus.

19.00
EU-DEBATT: ”Sveriges roll i EU 2024 – 2029”
.
Med Utrikesutskottet ledamöter med koll på för dem, EUs viktigaste framtidsfrågor!
Moderator:  Widar Andersson.

20.30+   Ev. frågor och avslutning.

 Avslutande mingel för de som vill i Kårhusbaren.

Utrikesutskottets debattdeltagare:
Adnan Dibrani (S).                         Emma Berginger (MP).
John E. Weinerhall (M).                 Simona  Mohamsson, (L) – (ej ledamot i Utrikesutskottet).
Aron Emilsson, (SD).                     Magnus Berntsson, (KD).
Anna Lasses (C).                            Håkan Svenneling (V).

Tid:                            Torsdag 16 maj – kl. 17.30-20.30
Plats:                        Forum/Kårhuset kollektivet, Ågatan 55, Linköping.

 

I samarbete med:

             

 

Vad står på spel i valet till Europaparlamentet? – Om prognoser och politiska vindar – och förändringarna i EU:s toppskikt?

uflinkoping.se

EU står för närvarande inför en rad ödesfrågor, inklusive kriget i Ukraina, en framtida utvidgning och en alltmer allvarlig klimatkris. Valet till Europaparlamentet 6-9 juni 2024 kommer att bli avgörande för unionens vägval.

Prognoser som gjorts visar att mycket tyder på att ytterkantspartierna stärks. Vilket kan förändra balansen i en rad frågor som tidigare ofta lösts genom mittenkoalitioner. Hur kommer balansen att se ut i institutionerna och vilka blir knäckfrågorna? Kommer EU-valrörelsen alls att handla om dem – eller om helt andra frågor?


I den här föreläsning belyser
Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör vid Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier,  vad valet och förändringarna i EU:S toppskick betyder för EU:s aktörskap och inriktning. Louise Bengtsson är disputerad i internationella relationer vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat som tjänsteman på EU-kommissionen och Utrikesdepartementet.

 

Tid:      Torsdag den 25 april kl 18.30-20.00.
Plats:   Stadsmissionens café, Ågatan 3 – (bakom Åhléns, f.d. Metodistkyrkan).

OBSERVERA!
Utrikespolitiska föreningens årsmöte äger rum direkt innan föreläsningen kl 17.30.
Om du vill delta på det måste du anmäla dig till
event@uflinkoping.se eller till Åsa de Val 0730-67 60 79. Föreningen bjuder på kaffe/te och en briesmörgås.

I samarbete med: