Författararkiv: Webbredaktör

Inför EU-valet den 9 juni 2024:

Hur ska jag rösta i EU-valet??
Kom, fika, lyssna och gör ditt val !!

Stor EU-Debatt 16 maj – “Sveriges roll i EU 2024 – 2029″

med Utrikesutskottets ledamöter i Sveriges Riksdag.

Dessutom:

Partiernas lokala EU-kandidater från
Östergötland och Linköping ger sitt perspektiv på EU-valet.

EU påverkar Sverige, Östergötland och Linköping mer än vad många nog uppfattat. En stor del av de nya lagarna stiftas i EU, av EU-parlamentet och ministerrådet tillsammans. Sverige har 21 EU-parlamentariker, av totalt 705, och, precis som alla andra medlemmar, en representant i ministerrådet.

Det är  viktigt vilka vi väljer till EU-parlamentet även för oss här i Linköping och Östergötland för att de ska påverka  partier och partigrupper  i Bryssel. Studier visar att Sverige  har större informellt inflytande än det formella antalet parlamentsledamöter och deras röster. Insatsen – Sveriges EU-avgift för 2025  – är ca 52 miljarder varav Linköping bidrar med ca 850 MSEK och Östergötland för ca 2,5 miljarder SEK. Vad skapas gemensamt och vad  får vi tillbaka från EU?

Hur engagerar sig våra lokala partiföreträdare i de gränsöverskridande frågor som det beslutas om i EU?  Vilka beslut kommer vara särskilt viktiga i den kommande mandatperioden? Det blir intressant att höra om partiernas ambitioner för Sveriges roll i EU 2024 – 2029. Vilka särskilt viktiga utmaningar och prioriteringar står EU och Sverige inför i ett osäkert omvärldsläge? 

Program :

17.30
Dörrarna öppnas, med möjlighet att möta partierna i deras EU-valmontrar.
– FIKA med kaffe/te & smörgås.

18.00
Lokala EU-kandidaters perspektiv på EU-valet 
Samtal med lokala EU-kandidater på valsedeln och/eller deras  lokala
partiföreträdare från Östergötland och Linköping
Moderator:  Widar Andersson.

18.45    Kort paus.

19.00
EU-DEBATT: ”Sveriges roll i EU 2024 – 2029”
.
Med Utrikesutskottet ledamöter med koll på för dem, EUs viktigaste framtidsfrågor!
Moderator:  Widar Andersson.

20.30+   Ev. frågor och avslutning.

 Avslutande mingel för de som vill i Kårhusbaren.

Utrikesutskottets debattdeltagare:
Adnan Dibrani (S).                         Emma Berginger (MP).
John E. Weinerhall (M).                 Simona  Mohamsson, (L) – (ej ledamot i Utrikesutskottet).
Aron Emilsson, (SD).                     Magnus Berntsson, (KD).
Anna Lasses (C).                            Håkan Svenneling (V).

Tid:                            Torsdag 16 maj – kl. 17.30-20.30
Plats:                        Forum/Kårhuset kollektivet, Ågatan 55, Linköping.

 

I samarbete med:

             

 

Vad står på spel i valet till Europaparlamentet? – Om prognoser och politiska vindar – och förändringarna i EU:s toppskikt?

uflinkoping.se

EU står för närvarande inför en rad ödesfrågor, inklusive kriget i Ukraina, en framtida utvidgning och en alltmer allvarlig klimatkris. Valet till Europaparlamentet 6-9 juni 2024 kommer att bli avgörande för unionens vägval.

Prognoser som gjorts visar att mycket tyder på att ytterkantspartierna stärks. Vilket kan förändra balansen i en rad frågor som tidigare ofta lösts genom mittenkoalitioner. Hur kommer balansen att se ut i institutionerna och vilka blir knäckfrågorna? Kommer EU-valrörelsen alls att handla om dem – eller om helt andra frågor?


I den här föreläsning belyser
Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör vid Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier,  vad valet och förändringarna i EU:S toppskick betyder för EU:s aktörskap och inriktning. Louise Bengtsson är disputerad i internationella relationer vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat som tjänsteman på EU-kommissionen och Utrikesdepartementet.

 

Tid:      Torsdag den 25 april kl 18.30-20.00.
Plats:   Stadsmissionens café, Ågatan 3 – (bakom Åhléns, f.d. Metodistkyrkan).

OBSERVERA!
Utrikespolitiska föreningens årsmöte äger rum direkt innan föreläsningen kl 17.30.
Om du vill delta på det måste du anmäla dig till
event@uflinkoping.se eller till Åsa de Val 0730-67 60 79. Föreningen bjuder på kaffe/te och en briesmörgås.

I samarbete med:

Den kinesiska partistatens uppgång och fortsättning

Föreläsning med Börje Ljunggren, Asienexpert och tidigare Sveriges  ambassadör i Kina

Ett fattigt och krigshärjat Kina har förvandlats till en supermakt. Decennier av ekonomiska framgångar har lagt grunden för ett Kina som på många sätt är vår tids största utmaning.Utmaningen fördjupas av att Kina förblivit en Leninistisk partistat. Den 1 juli i år firade det kinesiska kommunistpartiet 100 år, allsmäktigare än någonsin sedan Mao. Börje kommer att belysa aktuella frågor som: Hur fungerar partiet? Vad har partiet för vision för Kina? Vad skiljer nuvarande president Xi Jinping från tidigare presidenter?


Börje Ljunggren har bla varit chef för Utrikesdepartementets Asienenhet och ambassadör i Kina.

Han är associerad till Harvarduniversitetets Asiencenter, medarbetare på Utrikespolitiska institutet och författare till bl.a. Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna (2017).

 

Tid:             Tisdagen 14 december 2021, kl. 18.30
Plats:         Zoom-webinar, kostnadsfritt

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Väl mött!

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

Tips: SVT Utrikesbyrån 30 nov. 2021 handlade om Kina.

Region Östergötland och Universitetssjukhusets unika medicinska samarbete med Kenya under 30+ år och andra platser i världen.

– Kan bistånd vara som bäst när det inte är “bistånd” utan ett ömsesidigt samarbete?

Internationella medicinska programmet i Region Östergötland kommer till Utrikespolitiska föreningen där följande personer tillsammans håller ett unikt föredrag den 24 september:

Ruhija Hodza-Beganovic är läkare och verksamhetschef
Åke Björn är läkare och senior rådgivare
Peter Berggren är forskningskoordinator

Ruhija, Åke och Peter kommer att berätta om den unika modell för uppbyggnad av hälsovård i länder efter kris och krig som utövas av Region Östergötland. Detta är för regionens sida en unik möjlighet till kompetensutveckling för dess personal samtidigt som man bidrar till Agenda 2030 och de hållbara utvecklingsmålen. Ruhija, Åke och Peter kommer att berätta om bakgrunden till verksamheten, förklara hur den ser ut idag och ge ett exempel på hur ett projekt kan se ut.

Ett av dessa exempel är att sedan mer än 30 år har Östergötland och medicinska fakulteten ett samarbete med Moi University i Eldoret i Kenya, i form av ett utbytesprogram för läkarstuderande och forskare i olika forskningssamarbeten. Samarbetet fortsätter alltjämt för att skapa goda och unika erfarenheter för Östergötland och Kenya. Exempel finns från ett flertal ytterligare länder.

Välkommen!!

Tid:    Tisdagen den  24 september kl 18.30-20.00.

Plats:  Hörsalen Stadsbiblioteket. Linköping.

Brexit och det politiska kaoset i Storbritannien

Claes Aronsson är i grunden ekonom men senare vidareutbildad till journalist och har arbetat i Storbritannien i två år för Sveriges Radio. Han förstod att det skulle bli en turbulent period när han tog jobbet men att det skulle bli en så enastående oordning kunde han inte ana.

Claes kommer att prata om det politiska kaoset i landet, det är ett splittrat Storbritannien som uppstått.

  • Går det att ena landet igen?
  • Kommer Boris Johnson att lyckas med det som Theresa May misslyckades med?

Claes Aronsson kommer att försöka svara på de många frågor som uppstått i kölvatten av Brexit och även illustrera splittringen genom att låta oss få lyssna på de människor han träffat och som beskriver situationen.

Tid:       Tisdagen den 10 september kl 18.30
Plats:   Hörsalen, Stadsbiblioteket i Linköping

 

Valdebatt I CUPOLEN med 9 partiers EU-kandidater – Kom och lyssna!!

Vad vill partierna med EU?

Utrikespolitiska Föreningen i Linköping inbjuder dig till att lyssna till en EU-debatt med partiernas EU-parlamentariker och EU-valkandidater, ledd av Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet och krönikör i Corren.

Debattfrågorna berör frågor som; Sverige och EU, dess framtida roll och färdriktning, vem bestämmer vad, Brexit, miljö, terrorism, invandring etc..

Debatten genomförs i samarbete med Östgöta Correspondenten – Corren och Folkuniversitetet.

Debatten TV-sänds via corren.se  samt även på Radio Linköping 95,5 Mhz (samt över internet via Radio Linköping 95.5).

Moderator: Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet och krönikör i Corren.

Parti            Namn_________________________  
C                  Gustav Hemming
FI                 Soraya Post
KD               Birgitta Sacredeus
L                  Oscar Wåglund-Söderström
M                 Gustaf Göthberg
MP               Wanja Kaufmann
S                   Alexander Gabelic        

SD                Johan Nissinen       
 V                 Jonas Karlsson

Tid :       Måndagen den 13 maj 2019 kl 18.00 – 20:00

Plats:    Cupolen, Majgatan 4, Linköping, (mittemot Gamla Linköping).
.

Tag buss 3 eller 13. P-platser finns mittemot entrén.

Fritt inträde!

Sprid gärna inbjudan i era nätverk!

Varmt välkomna !

UTRIKESPOLITIKSKA FÖRENINGEN I LINKÖPING

www.uflinkoping.se  

 

Annons i Corren 8, 11 och 13 maj:

image001.png

En hälsoekonom i Afrika reflekterar

Dick Jonsson har varit hälsoekonom i Afrika i 15 år. Efter sin disputation blev han rådgivare för Världshälsoorganisationens, WHOs, Afrikakontor i Kongo (Brazzaville)  och sedan för WHO-kontoret i Uganda. När han kom till Zambia arbetade han också som professor på Zambias universitet, UNZA. I samarbete med hälsoministeriet och olika biståndsgivare etablerade han ett utbildnings- och forskningsprogram i hälsoekonomi där han utbildade studenter och doktorander och bedrev forskning om hälso- och sjukvårdens finansiering.

Dick Jonsson delar med sig av sina erfarenheter från att arbeta i dessa länder och belyser människornas levnadsvillkor där.

Tid:      Tisdagen den 7 maj med insläpp kl 18.45.

Plats:   Scenen i bokhallen på bottenvåningen

 

Årsmöte Utrikespolitiska föreningen i Linköping. Medlemmarna kallas härmed till årsmöte.

Platsi       Lindblomsrummet, Stadsbiblioteket,  , 1 trappa upp.

Tid:          Tisdagen den 7 maj 2019 kl 18.

 

EU-valet den 26 maj – vilka är utmaningarna, vilka intressen står på spel?

Björn Kjellström arbetar på Europaparlamentets kontor i Sverige och ansvarar för den digitala delen av Europaparlamentets institutionella kampanj ”Den här gången röstar jag” inför EU-valet. Johan Wullt är presschef på EU-kommissionens representation i Sverige.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet – en av EU:s två lagstiftande församlingar och världens enda internationella parlament. Där ska de 705 Europaparlamentarikerna från 27 medlemsländer, tillsammans medmedlemsländernas regeringar, stifta lagar som gäller för EU:s snart 450 miljoner invånare och världens största marknad.

EU-valet den 26 maj är kanske viktigare än någonsin – för det äger rum i ett helt annat sammanhang än tidigare val. Europa står inför många stora utmaningar, och inte någon gång i modern tid har våra representativa demokratier varit utsatta för så många påfrestningar och utmaningar som nu. Krafter både inom och utanför EU utmanar flera av de värderingar, principer och rättigheter som vi länge har tagit för givna.

Hur ser spelplanen ut inför EU-valet? Vilka är de politiska utmaningarna och de stora sakfrågorna? Och hur kan du som enskild EU-medborgare engagera dig och påverka det som händer?

 

Tid:          Tisdagen 12 mars 2019 kl. 18.30 – 20.00.

Plats:       Stadsbibliotekets hörsal, 1 tr, Linköping.

 

Syrienkonflikten – perspektiv från en utrikesreporter

Katja Magnusson, utrikesreporter på Sveriges Radio kommer till Linköping för att tala om Syrien och maktspelet mellan Iran och Saudiarabien i regionen.

Katja var utrikeskorrespondent för SR i Turkiet och Mellanöstern 2011-2016. Hon bevakade den arabiska våren, de efterföljande konflikterna och krigen men också skildrat vardagsliv och glädjeämnen i regionen.

Katja Magnusson som är född och uppvuxen i Linköping har läst arabiska och bott i Kairo, Damaskus och Istanbul. Hon har publicerat en stor mängd artiklar och dokumentärer om Mellanöstern och var den första journalist som fick Nils Horner-priset.

Tid:              Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 18.30.
Plats:           Bibliotekets Hörsal, Linköpings Stadsbibliotek

Välkommen!

Framtidshopp för pygméerna i Burundi!

Föredrag av Marion Peterson, unik lärare från Jönköping.

Under sin långa gärning bland annat som utbildare av alfabetiseringslärare i det lilla afrikanska landet Burundi – till ytan något mindre än Småland med en folkmängd på 11,5 miljoner, beläget söder om Rwanda och väster om Tanzania – kom Marion Peterson att lära känna många familjer i den oerhört fattiga ursprungsbefolkningen och upptäcka deras ovärdiga levnadsförhållanden.

När hon pensionerades 1994 startade hon ett utvecklingsprojekt i den tidigare belgiska kolonin med stöd av Radiohjälpen, svenska Erikshjälpen, Pingstkyrkan och privata givare. Radiohjälpens reportage har visats i SVT. Hennes idoga volontärarbete under dessa 25 år i landet har resulterat i skolor från förskola till högstadium, snickeri- och sömnadsutbildning och mycket annat som förbättrar livet för dessa åsidosatta människor. Hon trappar nu ner sitt hittills 25-åriga pensionärsarbete med att överlämna ansvaret till sina inhemska medarbetare, och nu under hösten gjorde hon en rundresa för att dokumentera den aktuella situationen i projektet.  Om allt detta kommer vi att få höra Marion berätta vid årets första sammankomst.

Tid:                     Torsdagen den 24 januari 2019  kl 18.30.

Plats:                  Hörsalen, 1 tr. , Stadsbiblioteket i Linköping.

Fri entré! Välkomna!

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris för en gemensam måltid (på egen bekostnad).