månadsarkiv: april 2013

Vård på lika villkor – även för papperslösa?

Föredrag av Anne Sjögren

I Sverige pågår sedan några år en debatt om vården för papperslösa människor. Sjuksköterskan Anne Sjögren har sedan 1998 arbetat med det medicinska Frivillignätverket Rosengrenska/Röda Korset i Göteborg
I sitt föredrag kommer hon att beröra följande :
Vilka är de papperslösa och varför ska de få vård? Vad säger lagen? Hur arbetar frivillignätverken? Hur ser situationen ut för de papperslösa i övriga Europa? Hur påverkas de av den ekonomiska krisen inom EU?

Tid: Tisdagen den 7 maj 2013 kl 18.30
Plats: Stadsbibliotekets hörsal

UFs årsmöte hålls i samma lokal klockan 18.00

Välkomna!

b1b2