”Civilisationernas krig?”

Bert Sundström
SVT:s tidigare Utrikeskorrespondent i Ryssland.

Rysslands krig mot Ukraina började inte 24/2 2022. Det började exakt åtta år tidigare, i februari 2014. Att västvärlden bara reagerade med “svaga fördömanden och sanktioner” övertygade troligen Putin att han ostraffat skulle kunna erövra hela Ukraina och därmed gå till historien som grundaren av ett nytt storslaget ryskt imperium. Kanske Rysslands fullskaliga invasion kunde ha undvikits om “vi” hade gett Ukraina massivt stöd redan då?

Varför agerar Putin som han gör? Vad är den historiska bakgrunden? Är någon form av kompromiss möjlig för att skapa en hållbar och rättvis fred möjlig?


Föredraget hålls av Bert Sundström, långvarig medarbetare på SVT:s utrikesredaktion. Utrikeskorrespondent först i USA 1996 – 1999, sedan i Ryssland 2002 – 2005 då han blev utslängd, och så igen 2017 – 2023. Innan Bert började plugga journalistik på JMK i Stockholm 1989 var han engelsklärare i Buenos Aires.

 

Tid:           onsdag 18 oktober, kl. 18.30-20.00.
Plats:
      Katedralskolans aula, Platensgatan 20, Linköping.
I samarbete med: