Etikettarkiv: bistånd

“En reformerad biståndspolitik”.

–  Diana Janse, föredrag av statssekreterare för bistånd,
med efterföljande panelsamtal. 

Genom reformagendanBistånd för en ny era avser regeringen bekämpa fattigdom genom jobbskapande och frihandel, öka det humanitära stödet för att rädda liv och lindra nöd, främja frihet och bekämpa förtryck, stärka synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken, utöka och effektivisera klimatbiståndet, stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt samt bidra till förbättrad hälsa och god utbildning för de allra mest utsatta.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär ett paradigmskifte med omfattande politiska, ekonomiska och humanitära konsekvenser och återverkningar som når långt bortom Ukrainas gränser. I den nya strategiska inriktningen för svenskt bistånd ger regeringen därför Ukraina och närområdet högsta prioritet.

Den statliga biståndsbudgeten omfattar på ca 55 miljarder årligen.

Statssekreterare Diana Janse har magisterexamen i statsvetenskap mm från Uppsala universitet. Kandidatexamen i ryska från Uppsala universitet. Kurser i litteratur och diverse språk. Diana Janse har tidigare varit ambassadör i Georgien, Libanon och Mali samt dessförinnan tjänstgjort på de svenska ambassaderna i Moskva, Bryssel och Kabul.

Åren 2015-2019 var hon Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare hos Moderaterna.

 

Kvällen avslutas med ett panelsamtal med företrädare för näringslivet, bistånd, och akademi/forskning m.m.

Tid:          Tisdag 30 januari, kl. 18.30-20.00+.
Plats:       Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

 

 

”Hur fungerar biståndet?” – (Och fungerar biståndet?)

– Om svenskt bistånd och svensk biståndspolitik.

Av Sveriges beräknade nationalinkomst (BNI) avsätts varje år en procent av till internationellt bistånd. För 2022 uppgår denna biståndsram till närmare 60 miljarder kronor. Hur används och vart tar dessa pengar vägen undrar många?

Under detta föredrag talar Jan Pettersson om frågor som:

  • Vad är bistånd och kort om dess historia?
  • Hur bestäms det svenska biståndet?
  • Vilken verksamhet bedrivs?
  • Vilka är de huvudsakliga genomförarna?
  • Vad vet vi om biståndets effekter?
  • Vilka är biståndets möjligheter, svårigheter och dilemman?


Jan Pettersson är kanslichef för Expertgruppen för biståndsanalys, EBA (se eba.se ), en statlig kommitté med uppdrag att analysera och utvärdera frågor av relevans för det svenska biståndet. EBA har gett ut närmare 160 rapporter. Jan har en bakgrund som forskare i nationalekonomi.

 

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:   event@uflinkoping.se

Tid:           Tisdagen den 15 februari, kl. 18.30-20.00+

Plats:         Zoom-föreläsning med länk: Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med: