månadsarkiv: oktober 2023

Stormaktsrivalitet – ett hot mot världsordningen?

Världen ter sig nu i början av 2020-talet mindre hoppfull än i början på 1990-talet då allt var möjligt, då demokrati och mänskliga rättigheter stod i centrum och då det aldrig mer skulle bli krig. Rysslands angrepp på Ukraina har utmanat den regelstyrda ordningen i Europa och globalt, och på nytt är maktkampen mellan stormakter central. Det väcker frågor om stormaktsrivalitet både i relation till kriget och framtiden överhuvudtaget. Föredraget ställer frågor som dessa;

  • Vad gör en stat till en stormakt?

  • Hur förhåller sig stormakter till en regelstyrd ordning?

  • Vilka konsekvenser får stormaktsrivalitet för en regelstyrd ordning?

Ronnie Hjorth är professor i Statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och var tidigare verksam som universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har skrivit om internationell politisk teori och lett forskningsprojekt om transatlantiska relationer. Han är för närvarande verksam inom ett projekt om just stormaktsrivalitet.

Tid:           torsdag 16 november, kl. 18.30-20.00.
Plats:       Stadsbiblioteket, Linköping.

 

”Civilisationernas krig?”

Bert Sundström
SVT:s tidigare Utrikeskorrespondent i Ryssland.

Rysslands krig mot Ukraina började inte 24/2 2022. Det började exakt åtta år tidigare, i februari 2014. Att västvärlden bara reagerade med “svaga fördömanden och sanktioner” övertygade troligen Putin att han ostraffat skulle kunna erövra hela Ukraina och därmed gå till historien som grundaren av ett nytt storslaget ryskt imperium. Kanske Rysslands fullskaliga invasion kunde ha undvikits om “vi” hade gett Ukraina massivt stöd redan då?

Varför agerar Putin som han gör? Vad är den historiska bakgrunden? Är någon form av kompromiss möjlig för att skapa en hållbar och rättvis fred möjlig?


Föredraget hålls av Bert Sundström, långvarig medarbetare på SVT:s utrikesredaktion. Utrikeskorrespondent först i USA 1996 – 1999, sedan i Ryssland 2002 – 2005 då han blev utslängd, och så igen 2017 – 2023. Innan Bert började plugga journalistik på JMK i Stockholm 1989 var han engelsklärare i Buenos Aires.

 

Tid:           onsdag 18 oktober, kl. 18.30-20.00.
Plats:
      Katedralskolans aula, Platensgatan 20, Linköping.
I samarbete med: