Vad händer med EU efter brexit? Vilket inflytande har Sverige på EU? – En kväll om EU där vi ställer viktiga frågor.

Pyry Niemi (s), EU-nämndens ordförande i Riksdagen, Arba Kokalari (m), EU-parlamentariker, samt statsvetarna Lars Niklasson och Maria Strömvik berättar om EU och sina verksamhetsområden. Kvällen avslutas med fördjupande panelsamtal med de medverkande och där du kan ställa frågor.

Exempel på frågor för kvällen:   Vad gör EU-nämnden i Riksdagen? Vad en gör EU-parlamentariker? Hur kan de påverka? Är EU verkligen legitimt och kan svenska väljare som vet rätt lite om EU verkligen påverka EU? Vilka utmaningar står EU inför? Vad är på agendan nu? Hur är EU’s utrikespolitik gentemot omvärlden? EU’s globala roll?  Hur stark plattform har EU inför framtiden? Det politiska projektet framåt?  Är EU på väg mot en federalistisk stat med EU-beskattning? o s v

Pyry Niemi, riksdagsledamot (s), Uppsala län, ordförande för EU-nämnden i riksdagen. Aktiv politiker sedan 1988, först kommunalt därefter regionalt och från 2010 som riksdagsledamot. Stort fokus på EU och internationella frågor. Arbetat i olika chefspositioner i näringslivet och utbildad samhällsplanerare.

Arba Kokalari är sedan valet 2019 Europaparlamentariker för Moderaterna och har en bakgrund i näringsliv och utrikespolitik. Hon arbetar med frågor som rör hållbar handel och en fördjupad inre marknad, jämställdhet och demokrati i Europa och i världen. Arba är ledamot i inre marknadsutskottet och jämställdhetsutskottet, suppleant i utrikesutskottet och hon sitter därtill i Europaparlamentets delegationer för förbindelserna med USA, Belarus och östliga partnerskapsländerna.

Maria Strömvik, Universitetslektor, Lunds universitet, Biträdande föreståndare Centrum för Europaforskning, redaktör för bloggen Europakommentaren, som drivs av Centrum för Europaforskning, där forskare från svenska lärosäten skriver om EU- och Europarelaterade frågor för en allmänintresserad läsekrets.

Lars Niklasson, Senior forskare i statsvetenskap på Institutet för Europapolitiska studier
(sieps.se), biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, där han tidigare var chef för Avdelningen för statsvetenskap.

TID:          måndag 25 januari 2021, kl. 18.30 – 20.15.

PLATS:     Webbinarium – Anmälan sker till: event@uflinkoping.se

Obs! Vi begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Dock helst före kl 12, måndag 25/1.

 

Hur har pandemier påverkat vår värld och vad kommer covid-19 lämna för effekter?

Anders Tegnell, Statsepidemiolog.

Infektionssjukdomarna började drabba oss i större omfattning när vi blev bönder och bosatte oss i allt större grupper. De har sedan dess växt med oss och mer eller mindre tydligt påverkat vår samhällsutveckling. I moderna tider är det fram till detta år troligen hiv som påverkat oss mest. Nu har vi covid-19 som påverkat samhället på ett sätt som de flesta skulle ansett vara otänkbart för ett år sen. Kommer vi långsiktigt att förändra vårt liv när pandemin ebbar ut eller är vi på väg in i en delvis annorlunda värld?

TID: Tisdag 1 december 2020, kl. 19.00 – 20.00+

PLATS: WEBBINARIUM – Anmälan till webbinaret sker till: event@uflinkoping.se

VÄLKOMNA!

 

Vad kan vi göra för att nå FN:s globala mål, internationellt och på hemmaplan?

I samarrangemang med Globala Linköping arrangerar Utrikespolitiska Föreningen en digital föreläsning på linkoping.se/globalalinkoping med Ulrika Modéer, måndag 16 november.  Hela programmet med panlesamtal mm börjar kl. 15.00 och Ulrika börjar tala ca kl 15.45.

För att se föredraget, gå till :  linkoping.se/globalalinkoping   .

 Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP och hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.
En av Ulrika Modéers viktigaste uppgifter omfattar att öka engagemanget för att nå UNDP:s globala mål att minska fattigdomen, lösa konflikter, stärka demokratin mm, till år 2030. Modéer har en lång bakgrund inom internationellt utvecklingsarbete från  bland annat Latinamerika och Afrika samt från centrala funktioner på Diakonia. Hon var även statssekreterare till biståndsministern innan hon fick sitt FN-uppdrag i New York.

Därefter

  • Reflektion kring väder och klimat – Martin Hedberg, meteorolog.

I samband med föreläsningen kan man även lyssna till panelsamtal med:

  • Fredrik Johansson, Digital Strategist & Communication Manager Linköping Science Park
  • Maria Björk Hummelgren, Näringspolitisk chef Östsvenska handelskammaren
  • Per-Otto Bengtsson, energispecialist Victoria Park
  • Reflektionspanel: Tova Nilsson och Alina Calin, årskurs nio, Ånestadsskolan.

Moderator: Frida Knutsson

Notera att föreläsningen enbart är digital. Ingen föranmälan behövs. Föreläsningen sker på kommunens hemsida:

Vem blir USAs näste president? – olika perspektiv på presidentvalet i USA

Föredrag med:

  • USA-kännaren Johan Ingerö (kommenterar i SVT och Sveriges radio).
  • Correns korrenspondent i USA, Ulrika Gerth.
  • Föredraget finns nu på Youtube. Se det här:


Johan Ingerö har en bakgrund som politisk tjänsteman i både riksdagen och regeringskansliet, som ledarskribent på Svenska Dagbladet och projektledare på tankesmedjan Timbro. Men i det här sammanhanget är han främst USA-kännare, som följt amerikansk politik sedan 1990-talet och regelbundet kommenterar amerikansk politik i bland andra SVT och SR.

Ulrika Gerth (uttalalas “Görth”) har ett förflutet som reporter på NT, Expressen, och Nya Dagen. Hon bor sedan 2003 norr om Boston där hon efter flera år som reporter och redaktör numera ägnar sig åt marknadsföring. Hon skriver krönikor om USA från ett vardagsperspektiv i Corren och NT, och fick nyligen en artikel publicerad i tidskriften Kvartal.

Kvällen avslutas med samtal om valet och en kort frågestund.

Arrangemanget sker i Cupolen, Majgatan 4 i Linköping (max 50 personer) och
samtidigt på Zoom på internet (max 100 personer).

Är du medlem i Utrikespolitiska föreningen så får du en inbjudan via e-post och du kan då välja att delta via Zoom med den kod du erhåller för mötet.

Önskar du delta via Zoom och inte är medlem ännu är du välkommen.  
Anmäl dig till:  event@uflinkoping.se
Du erhåller då en länk som du klickar på för att kunna delta.
Om du vill bli medlem kostar det 100 kr per år.

Innan eventet börjar kan du starta deltagandet från kl 18.15 och då befinner du dig i “väntrummet” fram till föredraget börjar kl 18.30. 

Tid:        Tisdag, 13 oktober 2020, kl 18.30 -20.00.

Plats:     Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Lokalen är “Corona-anpassad” för att sitta med minst 2 meters avstånd.

Vid frågor mejla till event@uflinkoping.se .

INSTÄLLT !! Pga Coronapandemin är föredraget och panelsamtalet inställt. Det framflyttas till ett ev. senare tillfälle om möjligheter finns då.

”The World of Creativity” – En internationell värld av kreativitet med Fredrik Hären – den kreativa utforskaren.

Fredrik Hären – är en internationellt erkänd föredragshållare och
författare med kreativitet som passion. Med världen som sitt arbetsfält ger han föredrag och skriver böcker. Succén ”Idébok” har getts ut i 150 000 exemplar bara i Sverige. Fredrik var Keynote-speaker på The Global Leadership Summit (GLS), världens största ledarskapskonferens med ca 400 000 deltagare i 135 länder.

Hur ser kreativitet och den kreativa processen ut som människor i olika kulturer använder sig av och vad kan vi lära oss av den? Fredrik kommer att dela med sig av sina insikter och erfarenheter, han tagit med sig från att ha studerat och föreläst om kreativitet i ca 70 länder på 6 kontinenter, från Nordkorea till Maldiverna.

Obs ! Pga av införda restriktioner nyligen av kända skäl har vi ändrat om och kommer vi att visa Fredriks föredrag inspelat från Global Leadership Summit 2017 inför då en publik på ca 10.000 personer i USA.  Fredrik kommer dock att vara med per på länk under kvällen via internet. Föredraget är textat på svenska.

Vi fortsätter kvällen med ett panelsamtal om kreativitet:
T ex vad är kreativitet? Hur blir man kreativ? Hur sker kreativa processer?

Vilken betydelse har kreativitet i Östergötland? För nya idéer, innovationer, tjänster, musik, konst, politik och samhällsplanering?

Hur har ledarskap och kreativitet en betydelse för utvecklingen globalt och regionalt? Vad har kreativitet i kultur, musik, forskning, och entreprenörer gemensamt?

Och kanske till sist när mångas plan A i dessa tider faller hur kan kreativitet ge plan B, C, D osv ?  Hur kan man tänka kring  ledarskap för att genomföra dessa?

Moderator:     Johanna Palmer

I panelen:       Pia Kronqvist, VD Scenkonst Öst.
                          Helene Oscarsson, VD Vreta Kluster.
                          Fredrik Härén, Internationell föreläsare i kreativitet. Via länk.
                          Mattias Josephsson, VD Epishine/Entreprenör.

Datum:        Torsdagen den 19 mars 2020.
Tid:               Kl. 18.30–20.30.
Plats:           Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97, Linköping.

Fritt inträde.

Välkomna !!

Obs !   Caféet är öppet innan evenemanget. 

Ett samarbete med Folkuniversitetet, GLS-Sverige och Ryttargårdskyrkan. 

Linköpings devis är:

 

 

Samspelet mellan digital teknik och samhället, hur påverkas vi?

Dagens föreläsare Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap och  fil. dr i teknik och social förändring. Hon sitter även i styrelsen för Linköpings Universitet. Den forskargrupp hon leder analyserar frågor om hur digitaliseringen förändrar samspelet mellan politiska strukturer, ekonomi, miljö och människors vardagsliv. Gruppen arbetar nära flera offentliga organisationer och strävar efter att forskningsresultaten ska komma till nytta för ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Föredraget kommer att fokusera på samspelet mellan teknik och samhälle ur ett samhällsteoretiskt perspektiv.

De institutionella system, normer och värden som idag karaktäriserar såväl nationell som internationell offentlig makt, formades i hög grad redan i samband med industrialiseringen. Men idag lever människor annorlunda och organiserar sin vardag på nya sätt med digital teknik.

Hur kan man samhällsvetenskapligt förstå hur digital teknik ändrar världssamfundet, demokratin och människors vardag?

Tid:           kl 18.30,  torsdagen den  27 februari,  2020 
Plats:       Stadsbiblioteket, Scenen    (längst in i biblioteket)

Digitala samhällets sårbarhet: Statliga cyperoperationer, vem gör vad med vem?

Utrikespolitiska föreningen har ambitionen att spegla frågor kring det “Digitala samhället ” under några föredrag 2020-2021 med början nu i januari och ett föredrag i februari. Digitaliseringen av samhället innebär fantastiska möjligheter men också en rad svåra utmaningar. Inte minst avseende samhällsfunktioners sårbarhet, informationspåverkan, massmedia, demokrati, personlig integritet, inskränkning av friheter etc.  Första föredraget handlar om cyber-operationer, t ex med syfte att störa känsliga samhällsfunktioner eller komma åt känslig information m.m.

David Lindahl är forskningsingenjör på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Han har arbetat med forskning och utbildning kring cyberoperationer och skydd av kritisk infrastruktur sedan 1999.

Under de senaste tjugo åren har diskussionen om hur stater kan använda datorprogram som vapen i krig och fred pågått mer eller mindre oavbrutet i akademiska kretsar, och på senare år har även massmedia och allmänheten blivit medvetna om fenomenet.

David kommer att försöka förklara med exempel vad ’cyber’ begreppet egentligen betyder, vad ett cyberangrepp är, ungefär hur det kan gå till och vad det kan få för konsekvenser vid användning i fred, skymningsläge eller öppet krig. Han kommer också att ta upp vilka andra grupper, t ex organiserad brottslighet, som också använder cyberangrepp och hur dessa liknar eller skiljer sig från staters användning.

Försvarets forskningsanstalt,FOA, bildades 1945 då kriget hade visat hur viktig ny teknik och forskning hade blivit för vår försvarsförmåga. 2001 slogs FOA och Flygtekniska försöksanstalten, FFA ihop till Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI som idag bedriver forskning åt hela totalförsvaret, både militärt och civilt och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tid:      Torsdag 23 januari 2020 kl 18.30 -20.00.
Plats:   Stadsbibliotekets hörsal, 1 tr., Linköping.

VÄLKOMMEN !!

                  

Mellanöstern inifrån – med SVT-korrenspondenten Samir Abu Eid

I snart tio år har Samir Abu Eid varit korrespondent i världens mest konfliktfyllda region. Han rapporterar intensivt om den ”arabiska våren” och dess efterverkningar. Han har också skildrat terrororganisationen IS uppgång och fall. Under denna  föreläsning berättar Samir Abu Eid om det senaste decenniet, om dagens situation och om hur framtiden kan komma att se ut.

 

Tid:       Torsdag 21 november kl 18.30

Plats:   Forumteatern Kårhuset Kollektivet – Ågatan 55, Linköping

Miniseminarium på Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping lördagen 16 november 2019.

Nobels fredspris 2018 och kampen mot sexuellt våld i konflikter

Fredspristagaren Dr Mukwege berättade vid sitt besök i Linköping den 21 oktober om hur sexuellt våld mot kvinnor och barn används för att förstöra samhällen och komma åt bl a mark och mineraler till t ex mobiltelefoner, datorer och elbilar.

2018 tilldelades Dr Denis Mukwege och Nadia Mourad Nobels fredspris för sin kamp mot sexuellt våld i konflikt. Trots den stora uppmärksamheten som fredspriset genererat fortsätter det extrema sexuella våldet i DR Kongo.

Vad är orsakerna till våldet och hur kan man arbeta framåt?

Fredspristagaren Dr Mukwege vädjade i Linköping om att agera för fred och ta ansvar…så vad kan göras?

-Utrikespolitiska föreningen har till seminariet bjudit in
Maria Bard, Act – Svenska Kyrkan  och
Lars Arrhenius, Generalsekreterare, Läkarmissionen
som fördjupar oss om läget, insatser och erfarenheter från DR Kongo.

Se  https://invitepeople.com/public/seminars/15471

Tid:     Kl 11:00 – 11:30, lördagen den 16 november 2019.  
Plats:  Globala scenen, Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. 

Gratis inträde men du behöver registrera dig vid entrén eller i förväg på denna länk:
https://invitepeople.com/events/11754

Välkomna !

Inför Fredspristagaren Dr Denis Mukweges besök i Linköping:

Se filmen “The man who mends women” – “Mannen som läker kvinnor” och lyssna på ett mycket intressant panelsamtal med organisationer som bistår Dr Mukwege och arbetar för fred i Kongo DRC.

 

Inför Fredspristagaren 2018 Dr Mukweges besök i Cupolen måndagen den 21 oktober visas kortversionen av filmen om hans arbete med sexuellt våldsutsatta kvinnor i östra Kongo DRC: ”The man who mends women” – “Mannen som läker kvinnor”.

Därefter följer ett panelsamtal om möjligheter till fred och bistånd med inbjudna gäster som David Nordlander, VD för MAF – missionsflyg, som arbetar i Kongo och Tommy Sandén, samordnare Rotary Örebro som stöttar Panzi-sjukhuset och ordnar en stor Fredskonferens den 24 oktober i Örebro om detta ämne. Andra är Lars Arrhenius, Generalsekreterare Läkarmissionen och Björn Bohlin, Assisterade Guvernör Linköpings Rotaryklubbar som deltar i panelsamtalet. Linköpings Borgmästare Lars Vikinge medverkar under kvällen.

Dick Jonsson, professor i hälsoekonomi för utvecklingsländer och ordförande i Utrikespolitiska föreningen i Linköping är moderator.

Tid:     Onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 19.00–21.00.

Plats:  Cupolen, Majgatan 4, Linköping

Fritt inträde !   –     Välkomna!

(Ett samarrangemang mellan Utrikespolitiska föreningen I Linköping och Cupolen.)

    —————
Bakgrund:1999 startade Dr Mukwege Panzi Hospital; först ett vanligt sjukhus, men med åren har han och hans sjukhus blivit kända i hela världen för hans arbete med att hjälpa svårt skadade kvinnor och barn som har utsatts för sexuellt våld i Kongo DRC. Sjukhuset har utvecklat stor kompetens inom gynekologisk kirurgi och anses nu vara världsledande inom området. Mer än 80 000 kvinnor har fått läkarvård samt psykologisk och juridisk hjälp sedan sjukhuset grundades. År 2018 belönades Dr Mukwege och Nadia Murad med Nobels fredspris för sitt outtröttliga arbete. Dr Mukwege har även erhållit en rad andra stora priser och blivit hedersdoktor vid flera universitet.

Välgörenhetskonsert med Dr Mukwege måndagen den 21 oktober kl 19.00 i Cupolen:
Den välkända läkaren kommer nu till Linköping för en välgörenhetskonsert och för att berätta om sitt arbete och mission att få stopp på våldtäkter som vapen i väpnade konflikter. Dr Mukwege tolkas till svenska. Kvällen arrangeras av MAF-Sweden och Cupolen tillsammans med Läkarmissionen och PMU. Insamling sker för att stödja Panzisjukhuset m.m. Fritt inträde !

Därefter senare i veckan torsdagen den 24 oktober:
Rotary anordnar stor Fredskonferens och Fredskonsert på kvällen med Dr Mukwege i Örebro.