Kategoriarkiv: Föredrag

Kenya – en afrikansk föregångare?

Lyssna till Sveriges ambassadör till Kenya, Caroline Vicini.
– Om Kenya 60 år efter självständigheten 1963. Och om Sveriges och Östergötlands samarbete med Kenya.

Efter ett fredligt, fritt och rättvist val i augusti 2023 så styrs Kenya av President William Ruto och alliansen Kenya Kwanza. Det är nu 60 år sedan Kenya blev självständigt 1963. Kenyas ekonomi har drabbats hårt av de globala geopolitiska spänningarna och dess konsekvenser: den kenyanska shillingen har fallit, inflation och räntor har stigit, matpriserna har gått upp. Rutos regering inlett en frenetisk reformaktivitet som syftar till att förbättra livet för gräsrötterna. Kommer Kenya övervinna oddsen och bli ett riktig afrikanskt föregångsland?  Och kan Sverige då öka samarbetet och handeln med Kenya?

Kvällens avslutas med ett samtal och frågestund med ambassadören och företrädare för Linköpings Universitet/Region Östergötland, Svensk-Östafrikanska Handelskammaren (SWEACC), PMU, m.fl. vilka har samarbete i Kenya.

Föredraget hålls av Caroline Vicini, Sveriges ambassadör till Kenya, Seychellerna och Komorerna. Hon är också Sveriges permanenta representant vid FN:s miljöprogram (UNEP) och vid UN Habitat. Ambassaden i Nairobi är Sveriges största bilaterala utlandsmyndighet.

Caroline är diplomat med över 30 års erfarenhet. Hon har tillbringat största delen av sin tjänstgöring utomlands, i så skilda länder som Frankrike, Algeriet och Afghanistan. Caroline har också tjänstgjort två gånger i Washington DC.  Under åren i Stockholm har hon varit biträdande chef för Enheten för europeisk säkerhetspolitik. Hon var också protokollchef under fem år och tog bland annat emot President Obama vid hans besök i Stockholm. Caroline är gift med Massimo Vicini och har två vuxna döttrar.

Tid:      Tisdag 19 september kl. 18.30 – 20.10.                             (Fika serveras från 17.45. )
Plats:   Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:

 

 

 

Är Ukrainas sak är vår? – Hur kan vi bidra?

Urban Widholm driver tillsammans med Hjärta till hjärta i Linköping ett omfattande insamlingsarbete I Sverige där man hittills skickat mer än 25 ambulanser och många elverk till Ukraina.

Ukraina har sedan 24 februari 2022 varit direkt angripna av Ryssland. Dessförinnan 2014 annekterade Ryssland Krim. För första gången sedan andra världskriget hade en europeisk stat erövrat och annekterat en del av ett annat land.

Detta krig är en del av en större global konflikt där frågan är:
Är Ukrainas sak är vår? Hur kan vi bidra?


Urban Widhol
m är sedan många år tillbaka en känd social entreprenör. Han håller ett föredrag tillsammans med Hjärta till Hjärtas direktor Mikael Joumé. Kvällen avslutas med ett samtal/frågestund.

 

Tid:           Kl. 18.30, Onsdag 19 april 2023.
Plats:       Wallenbergsalen, Östergötlands museum,
Vasavägen 16, Linköping.

I samarbete med:

Israel 75 år – historia, nutid och framtid

I år 2023, fyller Israel 75 år.  Staten Israel grundandes år 1948. Israel är en smältdegel av kulturer från ett 70-tal olika länder. Israel är en parlamentarisk demokrati i Mellanöstern och är i storlek som dubbla Östergötlands yta eller 4,5 % av Sveriges yta. Området har genom historien haft betydelse för utvecklingen i världen under flera tusen år.

Vilken betydelse har Israel nu i Mellanöstern, i regionen och i världen?
Vad kan vi förvänta oss framöver?

Israel ligger i framkant vad gäller forskning och teknik vilket snabbt omvandlas till ofta mycket framgångsrika nya High-tech företag.  Vad och hur kan vi lära av det?

Ambassadör Erik Ullenhag beskriver Israels historia, nutid och framtid från sin position som Sveriges ambassadör i Israel.  Kvällen avslutas med samtal/frågestund.

 

Erik Ullenhag är Sveriges ambassadör till Israel sedan 2020 och tidigare ambassadör till Jordanien.
Han är jurist och diplomat i grunden och har även en bakgrund som integrationsminister

 

Tid:          Måndag 27 mars kl. 18.30.

Plats:       Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

I samarbete med:

Etik i kristider

Kvällens föredrag kommer att utgå från våra personliga erfarenheter av kriser och olyckor samt försöka tillämpa erfarenheterna på dagens nationella och internationella problembild.

Klimatkrisen är kanske den största som berör oss alla, kriget i Ukraina och dess spridningsrisker, inte minst hotet mot den västerländska demokratin, liksom den växande inflationen och energibrist är några av dagens aktuella kriser som alla behöver diskuteras också ur en etisk synvinkel. 

Några färdiga svar utlovas inte, men en tankeväckande afton som kan ge oss några nya verktyg att hantera kriser vi möter.

 

Lennart Koskinen är biskop emeritus från Visby stift och Svenska kyrkan i utlandet. Han är doktor i etik och livsåskådningsforskning, författare till ett 20-tal böcker, samhällsdebattör, coach och bollplank för beslutsfattare.

Han blev tidigt känd för svenska folket genom sina morgonandakter ”Gomorron Gud” som kopplade samman religionen med aktuella samhällsfrågor.
Som präst har han också varit krisansvarig i Stockholms stift och operativt ansvarig vid t ex Estonia-katastofen och flygolyckan på Linate-flygplatsen. Som utlandsbiskop djupt engagerad i arbetet efter tsunamin 2004.

Lennart har en bakgrund som officer och fallskärmsjägare i Finland, störtloppsåkare och seglare på alla större hav. Kriser ser han både som utmaningar och möjlighet till nya insikter om de bemöts på rätt sätt.

Tid:     Torsdagen den 16 februari 2023, kl. 18.30 – 20.00.
Plats:  S:t Larskyrkan  – S:t Larsgatan 15,  Linköping.

Ingen anmälan krävs.
Fritt inträde.

Vill du stödja föreningen genom medlemskap kostar det 100 kr per och person.

Välkommen!

Vi kommer preliminärt att försöka sända kvällen via zoom för de som inte kan vara på plats:
Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/88227054791

 

 

 

 

Hotbild Linköping. Ett gråzonsangrepp som redan pågår !

Ett krig börjar inte med ett militärt väpnat angrepp. Linköping utsätts redan i dag för påverkan med flera olika metoder. Vi är inne i ett gråzonskrig med Ryssland. Vårt medvetande måste öka och vi måste förbereda oss och vara vaksamma. Med fokus på Linköping är det temat för kvällens möte.

 

Paul Håkansson är kommundirektör i Linköpings kommun.  I sitt uppdrag är han ansvarig för civil beredskap inom det geografiska området Linköping. Paul har en bakgrund som yrkesofficer på A1, var tidigare förtroendevald i landstinget, vd på ÖstgötaTrafiken, och sedan 2016 på sitt nuvarande uppdrag, som kommundirektör Linköpings kommun.

 

Tid:       Måndagen den 23 januari , kl. 18.30.
Plats:   Bokhallen, Stadsbiblioteket i Linköping. Salen rymmer ca 120 personer.

Se föredraget via Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/85352540887

Tips att ta del av:  Sveriges överbefälhavare (ÖB) intervjuades om läget i vår del av världen och om NATO-chefens uttalande risken att konflikten kan komma att utvidgas.  Intervjun visades den 14 december i SVT-play, med start 9:02 min in i programmet.
Länk till programmet:
https://www.svtplay.se/video/KroGyD4/30-minuter/micael-byden-ob?position=519&id=KroGyD4

Ingen anmälan krävs.

Vår hemsida är: uflinkoping.se

 

 

 

 

EU i en orolig tid – inför Sveriges tredje EU-ordförandeskap (januari-juni 2023).

Med perspektiv från Statsrådsberedningen berättar departementsrådet Jan Olsson om arbetet i Regeringskansliet med förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd som inleds den 1 januari 2023 och  avslutas den 30 juni 2023.

Jan Olsson är jurist och har sedan 1994 arbetat med svenska EU-frågor. Under ordförandeskapen 2001 och 2009 och totalt i tio år, var han stationerad vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Han har bakgrund i UD och flera andra departement i Regeringskansliet och är idag biträdande EU-chef i Statsrådsberedningen. Jan har också varit kanslichef för riksdagens EU-nämnd.

 

 

Tid:      Måndagen den 5 december 2022, kl. 18.30.
Plats:   Stadsbiblioteket, Linköping.

För den som inte kan delta på plats planerar vi att sända föredraget via zoom med denna länk:

https://us06web.zoom.us/j/89213679688uflinkoping.se

Välkommen !

 

Vi-skogen – ”Träd bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans”

Åsa Ljusenius föreläser om Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning. Ljusenius berättar om klimatförändringarna och dess förödande effekter för människor och natur. Hon berättar även om hur Vi-skogen hakar in i globala diskurser om rätten till mat, klimat och biologisk mångfald.

Åsa Ljusenius arbetar som koordinator på biståndsorganisationen Vi-skogen.Hon är i grunden kommunikatör med en masterexamen i internationellt utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet från fältarbeten i Indien och Tanzania. Innan hon kom till Vi-skogen arbetade hon för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Italien

 

 

Tid:      Onsdagen den 16 november kl. 18.30
Plats:  Stadsbiblioteket i Linköping, Bokhallen.

 

 

 

 

I en orolig värld, behövs FN eller är dess funktion överspelad?

Krig i Europa (såväl som i många andra delar av världen), en global pandemi som ännu inte helt har klingat av, ett klimathot som bara växer var dag, högsta antalet svältande och flyende människor någonsin, stigande mat- och energipriser och en global osäkerhet vad gäller framtiden som är större än någonsin tidigare. Givet allt detta är det lätt att bli pessimistisk.
– Vad har vi egentligen för möjligheter att vända utvecklingen, och hur ska det i så fall ske?

FN skapades ur askan av andra världskriget för att bidra till att ett tredje världskrig aldrig skulle bryta ut. Organisationen har ifrågasatts under hela dess existens men utgör alltjämt ett unikt forum för dialog länder emellan.
– Kan FN fortfarande vara instrumentellt i att lösa de globala utmaningarna, och att bidra till världsfreden, eller har kritikerna rätt i att organisationen inte längre förmår att spela denna roll?

Michael Hjelmåker är gruppchef på UD:s FN-enhet med särskilt ansvar för FN:s utvecklingssystem och dess olika organ. Michael har bl a tidigare tjänstgjort som Ministerråd och andreman på Sveriges ambassad i Kenya, som samordnare åt Kabinettssekreteraren på UD:s Ministerkansli och som svensk förhandlare då de globala målen förhandlades fram, den s.k. 2030 Agendan och de hållbara utvecklingsmålen.

Michael har tillbringat mycket tid vid FN i New York i diverse förhandlingar och har även varit verksam i DR Kongo och i Etiopien.

Tid:       Torsdag 20 oktober kl. 18.30.
Plats:    Stora bokhallen, Stadsbiblioteket Linköping.

Föreläsningen är en sk. hybridföreläsning och kommer även att sändas via zoom för de som inte har möjlighet att komma till Linköping:
https://us06web.zoom.us/j/83003456827

Välkomna!

I samarbete med:

                           

 

Israel – ett land som väcker många känslor

Överstelöjtnant Ola Höglund är försvarsattaché i Israel sedan tre år tillbaka och är även flygofficer. Ola Höglund hade omfattande flygtjänst mellan 1987 och 2015 på Viggen och JAS Gripen. Han har även haft olika chefs-befattningar inklusive flygchef för flygvapnet i Högkvarteret. Han har varit försvarsattaché i Tjeckien, Slovakien och Rumänien i tre år innan tjänstgöringen i Israel.

Han kommer att berätta lite om vad det innebär att vara försvarsattaché och särskilt i ett land som Israel. Vi får höra om den politiska och militära situationen i Israel och om hur Israel förhåller sig till en omgivning där vissa stater och organisationer hävdar att Israel inte har rätt att existera. Hur påverkas man när flyglarmet tjuter och man måste uppsöka närmaste skyddsrum.

Tid:      Tisdagen 4 oktober 2022 kl. 18.30
Plats:   Föredrag via ZOOM, med länk nedan.

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/81673714059

Välkommen!

Utmaningar inom svensk och europeisk energipolitik

Energipolitiken har hamnat högt upp på den politiska dagordningen inte bara i Sverige utan också i EU. Fokuseringen på klimatmålen har bidragit till att de säkerhetspolitiska aspekterna på energiförsörjningen inte har uppmärksammats. Sårbarheten har tydligt materialiserats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Exempel på aktuella frågeställningar: Vilka är de framtida utmaningarna? Hur hantera de säkerhetspolitiska aspekterna? Hur ska kraftnätet se ut? Kärnkraftens roll? Vad är en optimal energimix?

 Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, senior expert inom kärnkraftutbildning vid Vattenfall samt föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Hans bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” blev årets mest sålda bok i sin kategori 2021.  Även boken ”Jodå, Gud spelar tärning” tillhör de bäst säljande populärvetenskapliga böckerna.

Kvällen avslutas med ett panelsamtal med representant från Företagarna, samt ev. med forskare från Linköpings Universitet, och energiexpert från Tekniska Verken m.fl.

Föreläsningen genomförs i samverkan med Företagarna.
Widar Andersson, Folkbladet är moderator.

Widar Andersson, Folkbladet, är moderator.

Tid:               Onsdag 18 maj, kl. 18.30 -20.00.
Plats:            Cupolen, Majgatan 4, Linköping + Zoom, med länk:

https://us06web.zoom.us/j/86808911921?pwd=OTNPclVwcW1kWFhhWmtIUWpWMzdSUT09

Fri entre.                              Väl mött!
https://uflinkoping.se        event@uflinkoping.se