Etik i kristider

Kvällens föredrag kommer att utgå från våra personliga erfarenheter av kriser och olyckor samt försöka tillämpa erfarenheterna på dagens nationella och internationella problembild.

Klimatkrisen är kanske den största som berör oss alla, kriget i Ukraina och dess spridningsrisker, inte minst hotet mot den västerländska demokratin, liksom den växande inflationen och energibrist är några av dagens aktuella kriser som alla behöver diskuteras också ur en etisk synvinkel. 

Några färdiga svar utlovas inte, men en tankeväckande afton som kan ge oss några nya verktyg att hantera kriser vi möter.

 

Lennart Koskinen är biskop emeritus från Visby stift och Svenska kyrkan i utlandet. Han är doktor i etik och livsåskådningsforskning, författare till ett 20-tal böcker, samhällsdebattör, coach och bollplank för beslutsfattare.

Han blev tidigt känd för svenska folket genom sina morgonandakter ”Gomorron Gud” som kopplade samman religionen med aktuella samhällsfrågor.
Som präst har han också varit krisansvarig i Stockholms stift och operativt ansvarig vid t ex Estonia-katastofen och flygolyckan på Linate-flygplatsen. Som utlandsbiskop djupt engagerad i arbetet efter tsunamin 2004.

Lennart har en bakgrund som officer och fallskärmsjägare i Finland, störtloppsåkare och seglare på alla större hav. Kriser ser han både som utmaningar och möjlighet till nya insikter om de bemöts på rätt sätt.

Tid:     Torsdagen den 16 februari 2023, kl. 18.30 – 20.00.
Plats:  S:t Larskyrkan  – S:t Larsgatan 15,  Linköping.

Ingen anmälan krävs.
Fritt inträde.

Vill du stödja föreningen genom medlemskap kostar det 100 kr per och person.

Välkommen!

Vi kommer preliminärt att försöka sända kvällen via zoom för de som inte kan vara på plats:
Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/88227054791