Författararkiv: Webbredaktör

Utmaningar inom svensk och europeisk energipolitik

Energipolitiken har hamnat högt upp på den politiska dagordningen inte bara i Sverige utan också i EU. Fokuseringen på klimatmålen har bidragit till att de säkerhetspolitiska aspekterna på energiförsörjningen inte har uppmärksammats. Sårbarheten har tydligt materialiserats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Exempel på aktuella frågeställningar: Vilka är de framtida utmaningarna? Hur hantera de säkerhetspolitiska aspekterna? Hur ska kraftnätet se ut? Kärnkraftens roll? Vad är en optimal energimix?

 Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, senior expert inom kärnkraftutbildning vid Vattenfall samt föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Hans bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” blev årets mest sålda bok i sin kategori 2021.  Även boken ”Jodå, Gud spelar tärning” tillhör de bäst säljande populärvetenskapliga böckerna.

Kvällen avslutas med ett panelsamtal med representant från Företagarna, samt ev. med forskare från Linköpings Universitet, och energiexpert från Tekniska Verken m.fl.

Föreläsningen genomförs i samverkan med Företagarna.
Widar Andersson, Folkbladet är moderator.

Widar Andersson, Folkbladet, är moderator.

Tid:               Onsdag 18 maj, kl. 18.30 -20.00.
Plats:            Cupolen, Majgatan 4, Linköping + Zoom, med länk:

https://us06web.zoom.us/j/86808911921?pwd=OTNPclVwcW1kWFhhWmtIUWpWMzdSUT09

Fri entre.                              Väl mött!
https://uflinkoping.se        event@uflinkoping.se

                            

Utrikespolitisk debatt med Riksdagspartiernas ledamöter i Utrikesutskottet.

– vad vill partierna utifrån den senaste händelseutvecklingen?

Ryssland har inlett en storskalig invasion av Ukraina och omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Hur påverkar allt detta Sverige? Vad innebär den säkerhetspolitiska utvecklingen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik? Hur påverkar utvecklingen våra internationella relationer – bl.a. med Finland, inom EU och till Nato?

Var står riksdagspartierna i de aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna? Vilka hot och möjligheter ser partierna? Hur ska man tolka omvärlden utifrån den senaste händelseutvecklingen, med kriget i Ukraina som förändrar säkerhetsläget och relationerna inom Europa och världen? Vad ser och hur vill de olika riksdagspartierna agera?

Välkomna till en mycket aktuell debatt!

Moderator:
Widar Andersson, Folkbladets redaktör.

Partiernas debattdeltagare:
Olle Thorell, (S).                              Maria Ferm, (MP).
Helena Storckenfeldt, (M).            Joar Forssell, (L).
Aron Emilsson, (SD).                      TBD/(Gudrun Brunegård), (KD).
Magnus Ek, (C).                              Lena Johnsson Fornarve, (V).

Tid:                    Måndag, 25 april, kl. 16.30 -18.00.
Plats:                Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                                                                 Väl mött!

 

Utrikespolitiska studentföreningen
vid Linköpings Universitet.

 

 

 

Rysk militärförmåga i ett 10-årsperspektiv.

– En betraktelse utifrån händelseutvecklingen i Ukraina och Europa.

 Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit alltmer omfattande, visar en rad rapporter från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.

Detta blev nu tydligt materialiserat i och med den senaste händelseutvecklingen i Ukraina och som påverkar och förändrar ordningen och relationerna inom Europa och världen.

Johan Norberg är säkerhetspolitisk expert med inriktning på Ryssland. Arbetar på FOI – Försvarets forskningsinstitut.FOI:s Rysslands- och Eurasienprojekt, RUFS, studerar rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle i Ryssland samt utvecklingen i de forna sovjetrepublikerna (förutom de tre baltiska staterna).

Tid:              Måndag 28 mars, kl. 18.30 -20.00.

Plats:          Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                    

Väl mött!

 

Vad kan vi lära av covid-19 pandemin för en säkrare och friskare framtida värld?

Föredrag med Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa.

Covid-19 drabbade hela världen i rask takt och blev snabbt en pandemi.  Anders kommer att belysa den av WHO inrättade Oberoende panelens erfarenheter av länders åtgärder mot och effekter av Covid-19 pandemin och hur vi kan stå bättre rustade i framtiden för liknande pandemier.

Den Oberoende panelen (eng. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response) inrättades i september 2020 av Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör som svar på Världshälsoförsamlingens resolution 73.1. Uppdraget för den oberoende panelen var att tillhandahålla en evidensbaserad väg för framtiden, grundad på lärdomar från nuet och det förflutna för att säkerställa att länder och globala institutioner, inklusive specifikt WHO, effektivt hanterar hälsohot.
Se  https://theindependentpanel.org/


Dr. Anders Nordström
är svensk ambassadör för Global hälsa vid UD i Stockholm. Han har arbetat för WHO bl.a. som tillförordnad generaldirektör och som chef för landskontoret i Sierra Leone. Nordström har också varit generaldirektör för Sida och etablerat the Global Fund to Fight AIDS, TB and malaria. Nyligen ledde han sekretariatet för den oberoende panelen för pandemiberedskap och respons.

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:  event@uflinkoping.se

Tid:           Måndagen den 7 mars 2022, kl. 18.30 – 20.00+

Plats:       Föreläsning via Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:
Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.

Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med:

”Hur fungerar biståndet?” – (Och fungerar biståndet?)

– Om svenskt bistånd och svensk biståndspolitik.

Av Sveriges beräknade nationalinkomst (BNI) avsätts varje år en procent av till internationellt bistånd. För 2022 uppgår denna biståndsram till närmare 60 miljarder kronor. Hur används och vart tar dessa pengar vägen undrar många?

Under detta föredrag talar Jan Pettersson om frågor som:

  • Vad är bistånd och kort om dess historia?
  • Hur bestäms det svenska biståndet?
  • Vilken verksamhet bedrivs?
  • Vilka är de huvudsakliga genomförarna?
  • Vad vet vi om biståndets effekter?
  • Vilka är biståndets möjligheter, svårigheter och dilemman?


Jan Pettersson är kanslichef för Expertgruppen för biståndsanalys, EBA (se eba.se ), en statlig kommitté med uppdrag att analysera och utvärdera frågor av relevans för det svenska biståndet. EBA har gett ut närmare 160 rapporter. Jan har en bakgrund som forskare i nationalekonomi.

 

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:   event@uflinkoping.se

Tid:           Tisdagen den 15 februari, kl. 18.30-20.00+

Plats:         Zoom-föreläsning med länk: Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med:

”Kod röd för mänskligheten” – Rapport från klimatmötet i Glasgow

Pär Holmgren är politiker, meteorolog, klimataktivist och sedan 2019
Europaparlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. 

I parlamentet sitter han bland annat som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Pär Holmgren är utbildad officer och har tidigare tjänstgjort som meteorolog på SvT, har ett långt engagemang i klimatfrågor och har bland annat utsetts till Årets Miljöhjälte av WWF och  Hedersdoktor vid Uppsala Universitet.

 

“Kod röd för mänskligheten”. Så beskrev FN:s generalsekreterare António Guterres den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC.

Utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har värmt upp planeten med mer än en grad sedan förindustriell tid, och uppvärmningen kommer att gå allt snabbare under de närmaste årtiondena. Konsekvenserna är redan förödande för människor världen över.

I november samlades representanter från världens länder i Glasgow för klimattoppmötet COP26. Pär Holmgren reste till mötet som en av deltagarna i Europaparlamentets officiella delegation. Under sin föreläsning kommer Pär att redogöra för den vetenskapliga lägesbilden av klimatkrisen, berätta om utfallet av klimattoppmötet COP26 och om vad som krävs för att EU ska leva upp till sina åtaganden inom ramen för Parisavtalet.”

Tid:       Måndagen den 31 januari kl 18.30-19.30
Plats:    Zoom. Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

I samarbete med:

Hopp och hållbarhet för barnen och världen de drömmer om

Föreläsning med Daniel Grahn, journalist och generalsekreterare för Erikshjälpen.

Välgörenhetsorganisationen Erikshjälpen startades av Erik Nilsson (1929–1966). Erik var en fattig, blödarsjuk pojke med en enkel idé. Han började från sin hemort Ruda i Småland sända brev med uppmuntringar till andra sjuka barn i Sverige. Många namn och adresser fick han genom att lyssna på Sven Jerrings radioprogram Barnens brevlåda. 1951 kom Erik att intervjuas i programmet. 1946 grundade han Erikshjälpen.

Idag förändrar Erikshjälpen med sina olika partners i världen livet för flera hundra tusen barn genom att belysa deras rättigheter och verka för lokal demokrati och utveckling.

Erikshjälpen vill se hopp och hållbarhet hela vägen. Från den skänkta kaffeservisen i en second hand-butik till utbildningsinsatser på den kenyanska landsbygden. Hälsovård i översvämmningarnas Bangladesh och jämlika uppväxtvillkor i Skäggetorp.

Tid:        Onsdag 24 november kl. 18.30-20.00.
Plats:    Bokhallen på Stadsbiblioteket i Linköping.

Föredraget kan även följas via Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=x0Uwo5I7Ao8&t=0s

 

Centralamerikas betydelse inom den amerikanska kontinenten

Med en lång erfarenhet av Centralamerika och kommer Nils Ekman att beskriva de centralamerikanska länderna, politiskt och kommersiellt. Han kommer också att ge oss en personlig touch efter alla sina år i denna region av Latinamerika. Föredraget sker i samarbete med SWECA – Centralamerikanska Handelskammaren i Sverige.

 

Centralamerika med ett antal länder förbinder de två större delarna av de västra hemisfären – Nordamerika och Sydamerika.

 

Nils Ekman
är uppvuxen i Buenos Aires och Madrid. Han har samarbetat med länder i Latinamerika sedan 1979 och haft sin bas i ett antal länder på kontinenten, som Argentina, Chile, Colombia, México och Venezuela och han är idag Honorärkonsul för El Salvador i Linköping.

Nils Ekman är även vice ordförande i SWECA  – Centralamerikanska Handelskammaren i Sverige.

Nils Ekman hjälper företag i USA och Europa att göra affärer i Latinamerika generellt, från kommersiella kontakter, kontraktsförhandlingar, logistik samt hantering av myndigheter.

De Linköpingsföretag han representerar är SAAB Aeronautics i Colombia, RUNWAY SAFE i Centralamerika, Colombia och i Peru.


Carl Eric von Platen
Ordförande i SWECA – Centralamerikanska Handelskammaren i Sverige.

 

 


Datum:
   Tisdagen den 19 oktober 2021
Tid:          18.30-20.00
Plats:       Föreläsningen sker via Zoom:

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

VÄLKOMMEN !

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

 

 

Vart är Storbritannien är på väg efter Brexit?

Föredrag med Daniel Alling, “Utrikeskorre” i London:

– Vad är Storbritanniens plats i världen nu utanför EU?

  • Vad är Storbritannien idag?
  • Hur har Boris Johnson och regeringen lyckats efter Brexit?
  • Går det att ena landet igen?  Skottlands vägval i Storbritannien?

Daniel kommer därtill att berätta sina erfarenheter som utrikeskorrespondent i Tyskland och USA.

———————————

Daniel Alling är mångårig journalist på Sveriges radio som bevakat USA, Tyskland och senast Storbritannien fram till augusti 2021 som utrikeskorrespondent i London.  Daniel har bland annat varit programledare på P1-morgon och vikarierat på Nordegren och Epstein. Julen 2017 var han P1:s julvärd.

Han har en filosofie kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet.. Under studierna var han bland annat sångare i gruppen The GW:s, ett hyllningsband till schlagersångaren Gunnar Wiklund.

 

Datum:          Måndagen den 27 september 2021
Tid:                 kl. 18.30-20.00
Plats:             Föredraget äger rum på Zoom. Se nedan för deltagande.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

VÄLKOMMEN !

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

 

Afghanistan – vardag och världspolitik.

En praktikers och en forskares perspektiv:

Björn Lindh: Afghanistan – vardag och dramatisk utveckling

Björn Lindh ger en inblick i hur Afghanistan fungerar och vad man lär sig av att bo och arbeta där. Han berättar även om den aktuella utvecklingen och vad den kan innebära för landets hårt prövade befolkning.

 

Björn Lindh arbetar idag på Olof Palmes Internationella Center men var tidigare kommunikationschef på Svenska Afghanistankommitténs kontor i Kabul. Björns tidigare blogg därifrån finns på:  https://sak.se/blogg/bjorns-blogg

 

Sari Kouvo: Hur gick det sen? Politik, konflikt och liv i Afghanistan

Syftet med presentationen är att å ena sidan belysa Afghanistans situation i sitt världspolitiska sammanhang och å andra sidan visa hur den långdragna konflikten påverkat människors möjligheter och liv i Afghanistan.

Hur var det möjligt för Talibanerna att så snabbt ta makten i Afghanistan? Vad innebär maktövertaget för det internationella samfundets förhållande till Afghanistan? Vad innebär det för afghaners dagliga liv?

Sari Kouvo är docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet. Sari Kouvo har fokuserat på frågor rörande Afghanistan sedan 2004. Hennes expertis rör frågor om fred och konflikt i Afghanistan och internationell rätt, särskilt mänskliga rättigheter, humanitär rätt, internationell straffrätt och kvinnors rättigheter. Hon har varit rådgivare vid Office of the EU Special Representative for Afghanistan, forskare på Amnesty International och programansvarig vid International Centre for Transitional Justice. Hon är också en av grundarna av Afghanistan Analysts Network (AAN), en tankesmedja som analyserar politiska händelser i landet med säte i Kabul. Hon var del av AAN:s ledarskap 2009–2019.

Kvällen avslutas med frågor från moderator och publiken via chatten.

Tid:                    Torsdagen den 9 september kl 18.30-20.15

Plats:                Via Zoom

Anmälan:       Sker till event@uflinkoping.se senast kl 13.00, torsdagen den 9 september.
En länk till föreläsningen skickas till dig efter anmälan.

Du är välkommen att bli medlem: 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj.
Ange om du vill bli medlem vid anmälan. Inbjudningar skickas ut till medlemmar före varje föredrag.

Välkommen !!!