Vi-skogen – ”Träd bekämpar fattigdom och klimatförändringar tillsammans”

Åsa Ljusenius föreläser om Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning. Ljusenius berättar om klimatförändringarna och dess förödande effekter för människor och natur. Hon berättar även om hur Vi-skogen hakar in i globala diskurser om rätten till mat, klimat och biologisk mångfald.

Åsa Ljusenius arbetar som koordinator på biståndsorganisationen Vi-skogen.Hon är i grunden kommunikatör med en masterexamen i internationellt utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet från fältarbeten i Indien och Tanzania. Innan hon kom till Vi-skogen arbetade hon för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Italien

 

 

Tid:      Onsdagen den 16 november kl. 18.30
Plats:  Stadsbiblioteket i Linköping, Bokhallen.