Författararkiv: Webbredaktör

Humanium av IM – världens mest värdefulla metall?

Under programmet Globala Linköping 2018 inbjuder vi i samarbete med IM (Individuell Människohjälp) till en kväll med ett mycket intressant fredstema med information om projektet Humanium Metal. Projektledaren Simon Marke Gran medverkar.

Hösten 2016 lanserade IM en metall gjord av nedsmälta illegala vapen: Humanium Metal. Det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Varje minut skjuts en människa i världen till döds.

Därför kallar vi Humanium Metal för den värdefullaste metall som finns, säger Ann Svensén, IMs generalsekreterare. Se mer om Humanium i denna film ifrån IM
https://www.youtube.com/watch?v=m5LAsB5iSAw. Mer info. om Globala Linköping:
https://www.linkoping.se/contentassets/40db111e60664dec921fbab5c17d1fdf/program-for-alla-1810019.pdf?4a9efc

Plats:             Stadsmissionen, Ågatan 3, Linköping
Tid:                Måndag 19 november kl 18-19

Fri entré!

Globala LinköpingIM_logga

Flyktingpolitiken, välfärden och den ständiga frågan om ”kostnaderna”.

I centrum för föredraget står de ekonomiska och välfärdsrelaterade aspekterna av flyktinginvandringen till Sverige och EU. De allra flesta politiker och ekonomer angriper här flyktinginvandringen som en kostnadsfråga; flyktingmottagande, hävdar man, inverkar negativt på välfärden och de offentliga finanserna.

Många, däribland den svenska regeringen, drar därför slutsatsen att EU och Sverige ”inte har råd” med flyktingmottagande, bl.a. då flyktingintegration sägs inkräkta på finansieringen av andra välfärdsposter. Men bör verkligen flyktingmottagandet angripas från ett kostnadsperspektiv?

Genom att ställa andra frågor än de gängse vill Peo Hansen utmana vårt sätt att tänka kring flyktinginvandring och ekonomi. Bland annat förklarar han varför så många kommuner i Sverige och runt om i EU går på tvärs med sina regeringar i flyktingfrågan. Istället för kostnader och budgetbördor ser dessa kommuner flyktingarna som en resurs som väcker framtidstro om återupplivade och ekonomiskt hållbara lokalsamhällen.

Peo Hansen är Professor i Statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet.

Tid:                     Torsdagen den 25 oktober kl 18.30.

Plats:                  Hörsalen, 1 tr. , Stadsbiblioteket i Linköping.

Fri entré!

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris för en gemensam måltid (på egen bekostnad).

Välkomna!

b1

b2

 

Hur möter Sverige utmaningarna för världshandeln? – om Trump, tullar, EU och Sveriges exportstrategi

Sveriges välstånd är beroende av vår handel. Exportindustrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt 1,4 miljoner personer i Sverige. De senaste åren har USA sett över sina handelsrelationer med omvärlden och infört tullar mot bl.a. EU och Kina. Det kan i förlängningen påverka världskonjunkturen. Likaså utvecklingen i EU med Brexit-förhandlingarna.

Till grund för Sveriges agerande ligger exportstrategin med insatser för att stärka svenska företags exportmöjligheter och för att öka Sverige attraktionskraft för investeringar och kompetens.  

Camilla Mellander är chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande och Magnus Rydén är chef för UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. De ger sin syn på utvecklingen och Sveriges möjligheter.

Tid:    Onsdagen den 19 september 2018 kl 18.15-20.00.  Obs starttiden 18.15 !!

Plats:  Stadsbibliotekets hörsal, Linköping.

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris och äter en bit mat tillsammans (på egen bekostnad).

b1b2

”Rumänien – europeiskt land vid ett vägskäl”.


Föredrag av ambassadör Anneli Lindahl-Kenny.

Sveriges ambassadör i Bukarest, Rumänien, Anneli Lindahl-Kenny håller ett föredrag om den inrikespolitiska situationen med betoning på händelseutvecklingen när det bl.a. gäller korruptionsbekämpning, ekonomi och även lite om romernas situation såväl som landets framtidsutsikter.

Den 1 januari 2019 trar Rumänien över som ordförande i EU. Situationen i Rumänien är av intresse även för oss i Sverige. Vi ser rumänska transportföretag på våra vägar, hantverkare på arbetsplatser och många migranter, ofta romer, som söker bröd för dagen utanför våra butiker mm.

Anneli Lindahl-Kenny är Sveriges ambassadör i Rumänien sedan hösten 2014. Hon har tidigare varit ambassadör i Bangladesh och innan dess arbetat för Utrikesdepartementet i flera andra länder i Asien, Afrika och Europa.

Tid:     Måndagen den 20 augusti 2018 kl 18.30.

Plats:  Stadsbiblioteket Linköping. Scenen längst in i Bokhallen.

Fri entré!

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris för en gemensam måltid (på egen bekostnad).

Välkomna!

b2 b1

 

Vad vill riksdagspartierna med SVERIGES UTRIKESPOLITIK? Chefredaktör Widar Andersson modererar valdebatten med Utrikesutskottets riksdagsledamöter, f d försvarsminister Karin Enström m. fl.

Utrikespolitiska föreningen i Linköping fyller 50 år. Vi bildades i maj 1968 på Linköpings Universitet. Närmare 500 föredrag har hållits om Sveriges internationella relationer och politikens världshändelser. Det firar vi med kaffe och tårta redan kl 17.00. Sedan startar vi valdebatten kl 18.00.

“Prof. Rosling visade att världen utvecklas positivt emedan media fokuserar på kriser och krig i världen:  i Yemen, Nordkorea, Syrien, Mellanöstern. Brexit och EU. I Sverige debatteras  Alliansfrihet & NATO, Migrationströmmar där 165.000 flyktingar kom till Sverige 2015 och svenskt stöd ges till Palestina vars president gör tvivelaktiga uttalanden. Medan det pågår minskar över tid Sveriges exportmarknadsandel i världshandeln… och Kina köper upp företag för 2600 miljarder i Europa.  Och hur kritiserar man dem man gör sig beroende av för bristande mänskliga rättigheter och demokrati?”  

De utrikespolitiska frågorna behöver belysas tydligare under valåret 2018 då förhållandena i omvärlden påverkar Sverige i högsta grad. Vi inledde föreläsningsåret med besök av biträdande ambassadör Carl Skau, FNs säkerhetsråd, och vill avsluta serien med en högst intressant debatt med företrädare för riksdagspartierna.
 
Situationen i världen är ”on red alert” enligt FNs generalsekreteraren António Guterres. FN-chefen varnade i sitt nyårstal för utvecklingen i världen – risken för kärnvapenkrig, ökande nationalism och främlingsfientlighet och klimatkrisens effekter. – ”Förra året utropade jag 2017 till ett fredens år, men det gick snarast åt motsatt håll” konstaterade han i talet.
Om detta stämmer är det oerhört viktigt att belysa dessa frågor. Hur de politiska partierna ser på utvecklingen i världen och Sveriges roll? Hur ska man möta dessa utmaningar? Vilka egna intressen har Sverige som ett exportberoende land? 
 
Oförmågan att se och tala om hur verkligheten ser ut därför att det inte passade in i självbilden och den egna kartan har sitt pris. Högoddsaren Trump, Macron och Brexit fanns inte på kartan och media funderar fortfarande på hur man missade den. Har vår tilliten till politiken har stukats då ledarskapet fallerat?  Och är det med den mentala beredskapen  i Sverige?  Kriser tydligen kan även hända även här och inte bara i länder ”Långt-bort-istan” ?
Vi undrar hur kommer politiken att utformas de närmaste fyra åren och därefter.
I debatten deltar:

Karin Enström (M),  f d försvarsminister, EU-nämnden, Suppleant Utrikesutskottet.

Johan Hassel (S), Internationell sekreterare.

Markus Wiechel (Sd), ledamot Utrikesutskottet.

Yasmine Posio Nilsson (V), ledamot Utrikesutskottet.

Valter Mutt (Mp), ledamot Utrikesutskottet.

Joar Forsell (L), LUF-ordförande/riksdagskandidat.

Martin Ådahl (C), chefsekonom/ riksdagskandidat.

Marcus Jonsson (Kd), riksdagskandidat, f d chefredaktör för tidningen Poletik (utgick pga återbud).

Moderator: Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet.

Tid:     Måndagen den 21 maj kl 18.00.
Plats:  Cupolen, Majgatan 4, Linköping, (mittemot Gamla Linköping).
Tag buss 3 eller 13.  P-platser finns mittemot entrén.

Varmt välkomna !

b1

Har Norden någon framtid i Europa?

Idén om att de nordiska länderna besitter någon slags särart i europeiska sammanhang har odlats sedan 1800-talet. Men hur ser det ut idag under trycket av Brexit, av växande skillnader mellan öst och väst inom EU? Med ett oförutsägbart Ryssland och en högerpopulism som breder ut sig i Europa och USA förändras villkoren dramatisk. Gynnar den verkligen oss i Norden eller bidrar den tvärtom till att vi glider ifrån varandra?

Föreläsaren Bengt Lindroth är journalist och har bland annat varit verksam som utrikeskorrespondent i Finland, Baltikum och Norden. Idag arbetar han som frilansjournalist. Han har även skrivit böckerna Härlig är Norden (2012) och Väljarnas hämnd – populism och nationalism i Norden (2016).

Innan föreläsning är alla som är intresserade välkomna till föreningens årsmöte som börjar kl 17.45.

Årsmöte och föreläsning: Tisdagen den 17 april på Linköpings Stadsbibliotek

Föreläsning: kl. 18.30 – 20.00          Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteketb2

b1

En kväll om Afrikas utveckling och hur Östergötland/Sverige kan bidra !!

Richard Myrenberg, Sveriges Radios tidigare korrespondent i Afrika, har bevakat Afrika under fyra år för Sveriges Radio berättar om:

Afrika – “Mellan Hopp och Förtvivlan”

– Från kriget i Sydsudan och krisen i Burundi till ekonomisk tillväxt i Rwanda och demokratins återkomst i Gambia. Richard Myrenberg hann med omkring 50 resor över kontinenten. Afrika är en stor kontinent med flera parallella skeenden.

Richard kommer att berätta om länderna som inger hopp och de som man lämnar med en känsla av hopplöshet. Han kommer också förklara varför Västafrika som region har framtiden för sig.

Därefter:

  • Landshövding Elisabeth Nilsson: “Erfarenheter från delegationsresan till Kenya, november 2017”. Elisabeth är även styrelseledamot i Exportkreditnämnden.
  • Kvällen avslutas med panelsamtal med Richard Myrenberg och Elisabeth Nilsson samt Magnus Lindahl, Internationell Handel, Östsvenska Handelskammaren och Veronica Brodén Gyberg, Afrikakoordinator, Linköpings Universitet.
    Moderator: Anders Riedenfalk.

När:       Tisdagen den 27 februari 2018, kl. 18.00–20.00.

Var:        Bibliotekets Hörsal, Östgötagatan 5, Linköping.

Efteråt går de som vill till ”Restaurang Sol och Ris” för middag på egen bekostnad.

Välkomna!

 

b1

b2

Pax Americana och Trumpadministrationen

President Trump valdes, liksom sin företrädare, bland annat för att många amerikaner kräver att USA ska prioritera inhemska problem på bekostnad av internationella åtaganden. Trump har lovat att sätta Amerika först. Samtidigt har Trump också lovat nysatsningar  på militären och högre ekonomisk tillväxt. Försvagar eller förstärker Trump USAs roll i världen?

Björn Ottosson, doktor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet med amerikansk utrikespolitik som primärt forskningsområde, reder ut begreppen.

Tid: Torsdagen 8 februari 2018 kl. 18.30

Plats: Stadsbibliotekets hörsal

Därefter middag på Restaurang Sol & Ris för de som vill (till självkostnad).

b1b2

Kurdernas framtid i en turbulent Mellanösternregion

Omar Sheikhmous, statsvetare, forskare, politiker och Pesh Mergaveteran föreläser om utvecklingen i Kurdistan, främst i Syrien och Irak.

Tid: Torsdagen den 11 januari 2018 kl. 18.30.

Plats: Bibliotekets hörsal, Östgötagatan 5, Linköping.

Därefter middag på Restaurang Sol & Ris för de som vill (till självkostnad).

b2 b1

 

NATO idag och i framtiden

Har NATO som organisation förändrats i takt med att det politiska ledarskapet i flera av medlemsstaterna har förändrats och är den kollektiva försvarstanken försvagad?

Hur ser NATO på Sverige som politisk/militär partner?

Göran Grönberg, tidigare officer med erfarenhet från Sveriges samarbete med NATO och lärare vid Försvarshögskolan, reder ut begreppen om NATO och dess framtida utmaningar.

Tid: Onsdagen 8 november 2017 kl. 18.30

Plats: Bibliotekets hörsal

Därefter middag på Restaurang Sol & Ris för de som vill (till självkostnad).

b1                         b2