Hur möter Sverige utmaningarna för världshandeln? – om Trump, tullar, EU och Sveriges exportstrategi

Sveriges välstånd är beroende av vår handel. Exportindustrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt 1,4 miljoner personer i Sverige. De senaste åren har USA sett över sina handelsrelationer med omvärlden och infört tullar mot bl.a. EU och Kina. Det kan i förlängningen påverka världskonjunkturen. Likaså utvecklingen i EU med Brexit-förhandlingarna.

Till grund för Sveriges agerande ligger exportstrategin med insatser för att stärka svenska företags exportmöjligheter och för att öka Sverige attraktionskraft för investeringar och kompetens.  

Camilla Mellander är chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande och Magnus Rydén är chef för UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. De ger sin syn på utvecklingen och Sveriges möjligheter.

Tid:    Onsdagen den 19 september 2018 kl 18.15-20.00.  Obs starttiden 18.15 !!

Plats:  Stadsbibliotekets hörsal, Linköping.

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris och äter en bit mat tillsammans (på egen bekostnad).

b1b2