Flyktingpolitiken, välfärden och den ständiga frågan om ”kostnaderna”.

I centrum för föredraget står de ekonomiska och välfärdsrelaterade aspekterna av flyktinginvandringen till Sverige och EU. De allra flesta politiker och ekonomer angriper här flyktinginvandringen som en kostnadsfråga; flyktingmottagande, hävdar man, inverkar negativt på välfärden och de offentliga finanserna.

Många, däribland den svenska regeringen, drar därför slutsatsen att EU och Sverige ”inte har råd” med flyktingmottagande, bl.a. då flyktingintegration sägs inkräkta på finansieringen av andra välfärdsposter. Men bör verkligen flyktingmottagandet angripas från ett kostnadsperspektiv?

Genom att ställa andra frågor än de gängse vill Peo Hansen utmana vårt sätt att tänka kring flyktinginvandring och ekonomi. Bland annat förklarar han varför så många kommuner i Sverige och runt om i EU går på tvärs med sina regeringar i flyktingfrågan. Istället för kostnader och budgetbördor ser dessa kommuner flyktingarna som en resurs som väcker framtidstro om återupplivade och ekonomiskt hållbara lokalsamhällen.

Peo Hansen är Professor i Statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet.

Tid:                     Torsdagen den 25 oktober kl 18.30.

Plats:                  Hörsalen, 1 tr. , Stadsbiblioteket i Linköping.

Fri entré!

Efter föredraget går de som vill till restaurang Sol & Ris för en gemensam måltid (på egen bekostnad).

Välkomna!

b1

b2