Etikettarkiv: eba

”Hur fungerar biståndet?” – (Och fungerar biståndet?)

– Om svenskt bistånd och svensk biståndspolitik.

Av Sveriges beräknade nationalinkomst (BNI) avsätts varje år en procent av till internationellt bistånd. För 2022 uppgår denna biståndsram till närmare 60 miljarder kronor. Hur används och vart tar dessa pengar vägen undrar många?

Under detta föredrag talar Jan Pettersson om frågor som:

  • Vad är bistånd och kort om dess historia?
  • Hur bestäms det svenska biståndet?
  • Vilken verksamhet bedrivs?
  • Vilka är de huvudsakliga genomförarna?
  • Vad vet vi om biståndets effekter?
  • Vilka är biståndets möjligheter, svårigheter och dilemman?


Jan Pettersson är kanslichef för Expertgruppen för biståndsanalys, EBA (se eba.se ), en statlig kommitté med uppdrag att analysera och utvärdera frågor av relevans för det svenska biståndet. EBA har gett ut närmare 160 rapporter. Jan har en bakgrund som forskare i nationalekonomi.

 

 

Föredraget avslutas med ett samtal och frågestund.
Mejla gärna dina ev. frågor i förväg till:   event@uflinkoping.se

Tid:           Tisdagen den 15 februari, kl. 18.30-20.00+

Plats:         Zoom-föreläsning med länk: Se nedan för länk till föredraget.

För deltagande:

Våra föredrag är öppna varför vi förenklat proceduren så att du kan delta genom att trycka på denna  länk till föredraget , dock tidigast ca 5 minuter före utsatt tid för föredraget.
 
Du är välkommen att frivilligt anmäla dig via e-post dig att deltaga: event@uflinkoping.se

Antalet deltagarplatser har en övre begränsning och frivilligt anmälda prioriteras.

Du är välkommen att bli medlem:
– 100 kr/år per person eller 125 kr/år för familj
Medlemmar erhåller en inbjudan inför varje kommande föredrag (med länk till föredraget om det sker på Zoom). Om du vill bli medlem mejla till: event@uflinkoping.se

Välkommen!

I samarbete med: