Ditt kaffe, Fair Trade och fattigdomsbekämpning – så hänger det ihop!

Panelsamtal med 

  •   Ambassadör Anita Escher Echeverrias, El Salvador
  •   Lina Palmer, Sida
  •   Maria Granefelt, tf generalsekreterare Fairtrade Sverige
  •   Moderator är Veronica Gyberg, Linköpings universitet
  •   Landshövding Elisabeth Nilsson hälsar välkommen

Fair Trade berör främst tre produktområden: Elektronik, mat och textilier. Syftet är att skapa trygga jobb med schysta arbetsvillkor för människor som lever i ekonomiskt utsatta länder bl.a. där kaffe produceras. 

Vilken roll spelar ditt val av kaffe för befolkningen i t.ex El Salvador och hur kan du som konsument agera för att stötta en positiv global utveckling? 

Vilka utmaningar och möjligheter ser ambassadören Anita Escher Echeverrias – och vilken roll har svenskt bistånd för att möjliggöra partnerskap och företagande i t.ex El Salvador?

Panelsamtalet sker på Engelska!

Arrangörer:

Utrikespolitiska föreningen, biståndsmyndigheten Sida och Linköpings kommun

Tid:                 Tisdagen den 3 oktober 2017 kl 17.30 – ca 18.30

Plats:             Sagateatern, Borgmästaregatan 9, Linköping

Sida logo färg        logo lkpg kommun