Etikettarkiv: eu-parlamentariker

Vad händer med EU efter brexit? Vilket inflytande har Sverige på EU? – En kväll om EU där vi ställer viktiga frågor.

Pyry Niemi (s), EU-nämndens ordförande i Riksdagen, Arba Kokalari (m), EU-parlamentariker, samt statsvetarna Lars Niklasson och Maria Strömvik berättar om EU och sina verksamhetsområden. Kvällen avslutas med fördjupande panelsamtal med de medverkande och där du kan ställa frågor.

Exempel på frågor för kvällen:   Vad gör EU-nämnden i Riksdagen? Vad en gör EU-parlamentariker? Hur kan de påverka? Är EU verkligen legitimt och kan svenska väljare som vet rätt lite om EU verkligen påverka EU? Vilka utmaningar står EU inför? Vad är på agendan nu? Hur är EU’s utrikespolitik gentemot omvärlden? EU’s globala roll?  Hur stark plattform har EU inför framtiden? Det politiska projektet framåt?  Är EU på väg mot en federalistisk stat med EU-beskattning? o s v

Pyry Niemi, riksdagsledamot (s), Uppsala län, ordförande för EU-nämnden i riksdagen. Aktiv politiker sedan 1988, först kommunalt därefter regionalt och från 2010 som riksdagsledamot. Stort fokus på EU och internationella frågor. Arbetat i olika chefspositioner i näringslivet och utbildad samhällsplanerare.

Arba Kokalari är sedan valet 2019 Europaparlamentariker för Moderaterna och har en bakgrund i näringsliv och utrikespolitik. Hon arbetar med frågor som rör hållbar handel och en fördjupad inre marknad, jämställdhet och demokrati i Europa och i världen. Arba är ledamot i inre marknadsutskottet och jämställdhetsutskottet, suppleant i utrikesutskottet och hon sitter därtill i Europaparlamentets delegationer för förbindelserna med USA, Belarus och östliga partnerskapsländerna.

Maria Strömvik, Universitetslektor, Lunds universitet, Biträdande föreståndare Centrum för Europaforskning, redaktör för bloggen Europakommentaren, som drivs av Centrum för Europaforskning, där forskare från svenska lärosäten skriver om EU- och Europarelaterade frågor för en allmänintresserad läsekrets.

Lars Niklasson, Senior forskare i statsvetenskap på Institutet för Europapolitiska studier
(sieps.se), biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, där han tidigare var chef för Avdelningen för statsvetenskap.

TID:          måndag 25 januari 2021, kl. 18.30 – 20.15.

PLATS:     Webbinarium – Anmälan sker till: event@uflinkoping.se

Obs! Vi begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Dock helst före kl 12, måndag 25/1.