Vad kan vi göra för att nå FN:s globala mål, internationellt och på hemmaplan?

I samarrangemang med Globala Linköping arrangerar Utrikespolitiska Föreningen en digital föreläsning på linkoping.se/globalalinkoping med Ulrika Modéer, måndag 16 november.  Hela programmet med panlesamtal mm börjar kl. 15.00 och Ulrika börjar tala ca kl 15.45.

För att se föredraget, gå till :  linkoping.se/globalalinkoping   .

 Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP och hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.
En av Ulrika Modéers viktigaste uppgifter omfattar att öka engagemanget för att nå UNDP:s globala mål att minska fattigdomen, lösa konflikter, stärka demokratin mm, till år 2030. Modéer har en lång bakgrund inom internationellt utvecklingsarbete från  bland annat Latinamerika och Afrika samt från centrala funktioner på Diakonia. Hon var även statssekreterare till biståndsministern innan hon fick sitt FN-uppdrag i New York.

Därefter

  • Reflektion kring väder och klimat – Martin Hedberg, meteorolog.

I samband med föreläsningen kan man även lyssna till panelsamtal med:

  • Fredrik Johansson, Digital Strategist & Communication Manager Linköping Science Park
  • Maria Björk Hummelgren, Näringspolitisk chef Östsvenska handelskammaren
  • Per-Otto Bengtsson, energispecialist Victoria Park
  • Reflektionspanel: Tova Nilsson och Alina Calin, årskurs nio, Ånestadsskolan.

Moderator: Frida Knutsson

Notera att föreläsningen enbart är digital. Ingen föranmälan behövs. Föreläsningen sker på kommunens hemsida: