I samarbete med Östsvenska Handelskammaren

Bilden av Sverige i andra länder hur andra ser på Sverige påverkar möjligheterna för t ex handel, investeringar, kultur, forskning och andra internationella samarbeten

Föredrag av:
Lisa Larsson,strategiansvarig för Sverigebilden och Helena Olla Grimault,analytiker av Sverigebilden på Svenska Institutet.

Svenska institutet presenterar sitt arbete kring internationellt förtroendeskapande och hur de arbetar med att stärka bilden av Sverige i andra länder. I interaktionen med andra länder är även svenskars självbild viktig vilket kommer att beröras utifrån studier och grundläggande kunskap.

Tid: Tisdagen den 2 Februari 2016 kl 18.30.
Plats: Stadsbibliotekets hörsal (1 tr), Linköping.