Rysk militärförmåga i ett 10-årsperspektiv.

– En betraktelse utifrån händelseutvecklingen i Ukraina och Europa.

 Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit alltmer omfattande, visar en rad rapporter från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.

Detta blev nu tydligt materialiserat i och med den senaste händelseutvecklingen i Ukraina och som påverkar och förändrar ordningen och relationerna inom Europa och världen.

Johan Norberg är säkerhetspolitisk expert med inriktning på Ryssland. Arbetar på FOI – Försvarets forskningsinstitut.FOI:s Rysslands- och Eurasienprojekt, RUFS, studerar rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle i Ryssland samt utvecklingen i de forna sovjetrepublikerna (förutom de tre baltiska staterna).

Tid:              Måndag 28 mars, kl. 18.30 -20.00.

Plats:          Cupolen, Majgatan 4, Linköping.

Fri entre.                                                                    

Väl mött!