Om UF

Utrikespolitiska föreningen i Linköping

 Utrikespolitiska föreningen (UF) bildades våren 1968 som en utveckling av Internationella utskottet inom Linköpings studentkårs styrelse.

Paraplyorganisationen hette då Utrikespolitiska Föreningarnas FN-förbund och var liksom Utrikespolitiska förbundet baserad i Stockholm.

UFFN tog kontakt med oss och föreslog att vi skulle bilda föreningen och ingå i förbundet. Föreningar fanns då sedan länge i de stora universitetsstäderna Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Umeå tillkom ungefär samtidigt med Linköping. Alltsedan dess har UF Linköping varit en livaktig och väl fungerande föreläsningsförening, som anordnat ca åtta föreläsningar per år.

Syftet är och har alltid varit att informera och sprida kunskap om utrikespolitiska frågor och om FN och dess verksamhet.  Vi vill bidra till en fördjupad bild av omvärlden och göra det möjligt att lyssna och ställa frågor till kunniga och kända föreläsare och därigenom öka intresset för utrikespolitik.

Medlemsantalet har ständigt legat runt hundra betalande, men föreläsningarna har alltid varit öppna och gratis, så många fler än medlemmarna har besökt dem. För att klara ekonomin har vi samarbetat med olika studieförbund och lokaluthyrare. Sedan flera år är det Folkuniversitetet som hjälper oss med kostnadstäckningen.

Den främsta anledningen till att vi kunnat anordna alla dessa intressanta föredrag är att våra föreläsare varit så tillmötesgående och angelägna att föra ut sitt ämne att de sällan fått annat än sina resor och utlägg ersatta. Det har alltid funnits en engagerad styrelse som verkat för att sprida information om utrikespolitiska frågor.

På senare år har det tillkommit en studentförening på universitetet, som fungerar helt oberoende av Utrikespolitiska föreningen i Linköping.

Vår webbadress är uflinkoping.se (emedan Utrikespolitiska studentföreningen  på universitetet har uflinkoping.org).