Styrelse

Styrelsen för Utrikespolitiska föreningen i Linköping 2019/2020

Ordf. Dick Jonsson   (dick.al.jonsson@gmail.com )
Kassör Åsa de Val (asa.deval@gmail.com)
Ledamöter Arne Axelsson
Owe Blidelius
Anders Martinsson
Anders Riedenfalk
Trine Vikinge
Lena Öhman
Revisorer Bengt Hammarberg
Gunnar Hermansson (dellby@gmail.com)
Valberedning Ingela Dellby (dellby@gmail.com)
Catharina Linderoth